english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kurs duszpasterski

 

Od poniedziałku do piątku, 20-24 października 2008 r., trwa pierwsza z cyklu 6 sesji kolejnej edycji kursu duszpasterskiego, w którym uczestniczy 7 osób. Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób duchownych, jak i świeckich prowadzone jest przez Helmuta Weissa, przewodniczącego Stowarzyszenia Międzykulturowego Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC), nauczyciela superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (Deutsche Geellschaft für Pastoralpsychologie). Weiss jest emerytowanym księdzem, od 35 lat zajmuje się szkoleniem duszpasterzy i superwizorów, prowadził wiele kursów PCE (Pastoral Clinic Education) – szkoleń w zakresie duszpasterstwa. W Polsce pierwsza prowadzona przez niego grupa ukończyła szkolenie w zakresie duszpasterstwa i uczestniczy w kursie superwizji.

Zarówno kurs superwizji, jak i kurs duszpasterski został zorganizowany przez Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jednym z podstawowych celów działalności SKiK jest podnoszenie poziomu pracy duszpasterzy i katechetów ewangelickich oraz rozwijanie ich pracy samokształceniowej poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów, rekolekcji, wydawanie materiałów do pracy duszpasterskiej, katechetycznej i kaznodziejskiej. Kurs duszpasterski zorganizowany w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie jest konkretną propozycją rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy duszpasterskiej.

gglajcar