english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Listopadowa modlitwa

Boże nasz, jedyny Panie!

Stajemy znów dzisiaj w miejscu,

co przypomina nam Tych,

którzy polegli dla sprawiedliwości

naszego ludu.

Dziś ich wspominając,

odwołujemy się do Twego cudu,

coś sprawił swym możnym ramieniem.

Od lat dziewięćdziesięciu

nie jesteśmy już tylko innego ludu cieniem,

ale możemy o sobie sami stanowić;

żyć też i teraz w wolnym znów kraju,

za którego świetność łzy i krew spływały,

w wielu zakątkach na polach bitew,

dla Polski, Ojczyzny naszej chwały.

Pobłogosław Odrodzonej,

w swej świętości, wielki Panie

i niech każdy nowy dzień

miłosierdzia Twego cudem

                                 nam się stanie!

                                              Amen.

 
P. A.

Bielsko-Biała, 11 listopada 2008 r.