english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie w Szczecinie

Dietrich Bonhoeffer za swoją odwagę wiary i przeciwstawienie się silnemu ruchowi nazistowskiemu jest znany na całym świecie. Dla parafii ewangelickiej w Szczecinie znaczącym wyróżnieniem oraz wielką odpowiedzialnością jest fakt, że w latach 1935 – 1937 ten niemiecki ksiądz ewangelicki prowadził Seminarium Kaznodziejskie w Finkenwalde (obecnie Szczecin - Zdroje). W naszym mieście jego imieniem nazwane są nie tylko obiekty parafialne (Dom Bonhoeffera przy parafii oraz Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera na ul. Piotra Skargi 32). Przede wszystkim chcemy, zachowując pamięć o tym świadku wiary, przyjrzeć się dzisiejszym naszym współczesnym realiom i zadać sobie pytanie: jakie jest moje naśladowanie Chrystusa?
 
Aby umożliwić tę refleksję zorganizowaliśmy coroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie w Szczecinie. Rozpoczęły się one w piątek modlitwą wieczorną prowadzoną przez ks. Sikorę. Wzięli w niej udział parafianie oraz przyjaciele z Hamburga, którzy bardzo licznie wzięli udział w naszych obchodach. Oprócz wiernych z parafii św. Mikołaja przyjechał również chór parafialny.
 
Sobotni program przedstawiał się bardzo bogato. Rano udaliśmy się do Zdrojów, gdzie przy krzyżu na placu, gdzie stało Seminarium Kaznodziejskie przeżyliśmy poranną modlitwę. Szczególnego charakteru spotkania nadał wspaniały śpiew chóru z Hamburga oraz wspólne zaśpiewanie pieśni na podstawie wiersza Bonhoeffera: „Przez dobrą moc Twą”. Ks. Sikora zwrócił uwagę na odważne świadectwo Bonhoeffera, którego sprzeciw wobec idei Hitlera nie mógł zagłuszyć żaden inny głos. Ewangelicki duchowny był jak świeca, która ustawiona na świeczniku daje jasne światło. Krzyż Jezusa Chrystusa, który jest również ustawiony na placu w Zdrojach, jest nie tylko symbolem męczeństwa naśladowców Zbawiciela, ale jest przede wszystkim Bożą odpowiedzią na wszelkie zło, które człowiek wyrządzał i będzie wyrządzać Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi.
 

 
Po modlitwie pojechaliśmy do Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera, gdzie odbyła się konferencja. Na początku słowa pozdrowienia przekazali: · w imieniu Władysława Husejko + Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzy Serdyński z Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu; Lech Bartnik - Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego; dr Włodzimierz Puzyna - Rektor Wyższej Szkoły Administracji w Szczecinie, Konsul Honorowy Francji w Szczecinie. Po tych ciepłych pozdrowieniach ks. Sikora przypomniał wszystkim o przeprowadzonym na przełomie roku konkursie „Patrzeć w przeszłość i widzieć przyszłość” dla uczniów Techniku Ogrodniczego w Szczecinie na projekt nowego zagospodarowania terenu w Szczecinie Zdrojach. Młodzież wykazała się nie tylko wspaniałymi pomysłami, ale również wnikliwą znajomością życia i działania Bonhoeffera oraz realiów tamtych czasów. Uczniowie zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem oraz książkami Bonhoeffera: „Psalmy”, „Listy więzienne”, „Krzyż i zmartwychwstanie”, a także jego biografią „Wolność ma otwarte oczy”. Ponadto ważnym wyróżnieniem oraz podziękowaniem za ich zaangażowanie było pokazanie ich projektów na wystawie, która towarzyszyła tegorocznym Dniom Bonhoefferowskim. Najpiękniejszym docenieniem ich pracy będzie przygotowanie „Ogrodu Ciszy i Medytacji” na podstawie ich projektów.
 

 
Następnie czas było już oddać głos referentom. Najpierw dr Christiane Tietz, a później ks. prof. Bogdan Ferdek z Wrocławia przedstawili temat: „Prawda, która jest czymś więcej niż podaniem faktów”. Były to dwa różne, choć dobrze uzupełniające się wystąpienia. Referenci na podstawie pism Bonhoeffera, a także odwołując się do klasyków filozofii zakreślili pojęcie „prawdy”. Dr Tietz bliżej przedstawiła zrozumienie tego pojęcia przez niemieckiego duchownego, zdaniem którego słowo jest prawdą, jeżeli odzwierciedla, chroni lub wspomaga rzeczywistość daną przez Boga. Mówienie prawdy oznacza mówienie o rzeczach tak, jak one wyglądają w obliczu Boga.
 

 

 
Po wysłuchaniu ciekawych referatów wspólnie dyskutowaliśmy między innymi o zasadności mówienia prawdy w różnych sytuacjach (np. czy śmiertelnie choremu mówić o jego ciężkim stanie?). Na koniec tej części obchodów słowa pozdrowienia przekazał Janusz Witt z Wrocławia – Przewodniczący Polskiej Sekcji Towarzystwa im. Dietricha Bonhoeffera. Obecność Przewodniczącego oraz czynny udział ks. prof. Ferdka (profesora nauk teologicznych z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, referenta ds. ekumenizmu Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej) jest wyraźnym dowodem owocnej współpracy ośrodków w Szczecinie i Wrocławiu. Oba referaty będą wydane w publikacji przygotowywanej przez Ewangelikalną Szkołę Teologiczną we Wrocławiu. Po tej uczcie dla ducha i umysłu przyszedł czas, aby przy grillu zaspokoić potrzeby ciała. To była również okazja do wielu rozmów i wzajemnego poznawania się. Następnie zaplanowany był dwugodzinny rejs statkiem „Dziewanną”.
 

 
Wieczorem odbył się koncert chóru z Hamburga w kościele Świętej Trójcy w Szczecinie. W bogatym repertuarze chóru znalazły się utwory: Heinricha Schütza, Christophera Bernarda, Johanna Schopa, Justinusa Heinricha Knechta, Johanna Hermanna Scheina. Na koniec koncertu usłyszeliśmy monety na chór pięciogłosowy „Jesu meine Freude” Johanna Sebastiana Bacha. Koncert był demonstracją wspaniałych możliwości wokalnych chóru, po raz kolejny pokazał również, że nasz kościół jest przeznaczony na tego rodzaju koncerty.
 

 
Dni Bonhoefferowskie zakończyły się polsko – niemieckim nabożeństwem z Sakramentem Komunii Świętej. Prowadzili je: ks. Sławomir Janusz Sikora oraz ks. Karol Bauman ze Szczecina, ks. Michael Watzlawik z Hamburga i ks. dr Christoph Ehricht z Greifswaldu (wygłosił kazanie). W czasie nabożeństwa śpiewał również chór z Hamburga.
  
 
To był bardzo intensywnie spędzony weekend. O Dniach Bonhoefferowskich pisała między innymi Gazeta Wyborcza. Pan Bóg pobłogosławił nasze ludzkie starania. Dał piękną pogodę, choć do końca uczył nas zaufania, gdy jeszcze w piątek późnym wieczorem padał obfity deszcz. W tym miejscu należą się podziękowania dla wielu parafian, którzy na różne sposoby pomogli w przygotowaniu i przebiegu naszego święta. Dziękuję Wam za poświęcony czas i siły. Naszym zadaniem jest, aby kolejne Dni Bonhoefferowskie skupiły większe grono zarówno z naszej parafii i naszego miasta, ale również gości z kraju i zagranicy.