english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Młodzi księża dokształcali się w Wiśle

W dniach 25-30 czerwca 2008 r. w ośrodku szkoleniowym „Księżówka” w Wiśle odbyła się kolejna letnia sesja Instytutu Pastoralnego. Wikariusze i kandydaci na duchownych z całej Polski mogli wspólnie spędzić czas, słuchając interesujących wykładów, wymieniając się własnymi doświadczeniami i pomysłami oraz wizytując cieszyński zakład karny.
 

 
Znacznym zainteresowaniem w pierwszy wieczór cieszył się temat diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk  Cisza w życiu duchownego. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastanawialiśmy się nad tym, czym dla nas osobiście jest cisza. Odpowiedzi były różne, ale co do jednego wszyscy byliśmy zgodni: każdy potrzebuje jej w swoim życiu.
 
Następny dzień obfitował w kolejne wykłady, z których uwagę uczestników zwróciły tematy ks. Jerzego Samca (prezesa Synodu Kościoła) pt. Zarządzanie czasem, prowadzenie biura i kierowanie współpracownikami, oraz Duchowny w roli lidera zboru. Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy się o sposobach organizowania czasu i pracy biurowej oraz otrzymaliśmy dawkę wielu cennych uwag na temat roli lidera w parafii.
 

 
Dla większości kursantów najmocniejszy akord sesji stanowiły wyjazdowe zajęcia w zamkniętym zakładzie karnym w Cieszynie. Dla wielu była to pierwsza wizyta „za kratkami”. Będąc wolnymi ludźmi, nie do końca uświadamiamy sobie, czym jest życie w celi 4 m na 4 m z trzema innymi współwięźniami. Samo wejście początkowo nie wywoływało w nas większych emocji, ale dźwięk otwieranych i zamykanych kolejnych drzwi zrobił swoje. Te zajęcia koordynował ks. Piotr Janik (naczelny duszpasterz więziennictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), który odkrył przed nami inny świat. Sam również, dzieląc się swoimi doświadczeniami, nazwał się człowiekiem spomiędzy dwóch światów. Codzienność życia więźnia przybliżył nam jeden z pracowników zakładu karnego. Oprócz wykładu mogliśmy obejrzeć jedną z cel i spacerniak, na którym osadzeni rozgrywali mecz siatkówki.
 

 
Obok wyżej wymienionych, zajmowaliśmy się także zagadnieniami z zakresu ekumenii, diakonii, katechetyki, duszpasterstwa, pracy młodzieżowej, dziennikarskiej. Były również sesje poświęcone specyfice Diecezji Cieszyńskiej oraz parafii w Cieszynie – najliczniejszej parafii ewangelickiej w Polsce.
 
Oprócz sesji, które odbywały się według ustalonego planu, zostaliśmy zaproszeni przez naszego opiekuna, ks. dr. Adriana Korczago, na grilla, gdzie obok delektowania się rozmaitymi przysmakami emocjonowaliśmy się finałem Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
 
W poniedziałkowy wieczór (30 czerwca) odbyła się sesja podsumowująca, zakończona modlitwą prowadzoną przez ks. A. Korczago. Po niej wszyscy uczestnicy rozjechali się do swych parafii i domów.
 
Tekst: K. Niedoba
Zdjęcia: ks. M. Kotas