english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Muzyka i pieśń łączy ludzi i narody

W goleszowskim kościele 15 listopada 2008 r. odbył się przegląd twórczości chórów męskich pod wyżej przytoczonym hasłem. Wydarzenie to łączyło się nierozerwalnie z 30-leciem chóru męskiego „Cantus” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. W koncercie udział wzięły oprócz chóru jubilata: chór męski Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jerzego z Cieszyna, chór męski „Gorol” z Jabłonkowa (Czechy), chór męski z Zamarsk -  Parafia Ewangelicko-Augsburska Cieszyn oraz chór męski „Gloria” z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Ciekawym uzupełnieniem zespołów śpiewaczych był kwintet instrumentów dętych, który rozpoczął wieczór tworząc oprawę dla uroczystego wejścia chórów do świątyni.
 

 
Początkiem śpiewania był wspólny występ połączonych chórów w dwóch mocno brzmiących utworach :„Pieśni zgody” oraz pieśni „Chwal Boga chwal”. Po przywitaniu przez ks. Romana Dordę wykonawców, księży biskupów: bp. Janusza Jaguckiego, bp. Pawła Anweilera oraz bp. Jana Szarka, przybyłych gości i delegacji chórów z kraju i zagranicy oraz licznie zgromadzonej publiczności, Wójt Gminy a jednocześnie jeden z wykonawców - Zbigniew Wacławik, przywitał przedstawicieli władz samorządowych : v-ce Marszałka Województwa Śląskiego Zbyszka Zaborowskiego oraz v-ce Starostę Powiatu Mieczysława Szczurka oraz wielu innych samorządowców.
 
Po modlitwie ks. Piotra Sitka, do chórzystów „Cantusa" i dyrygentki zwrócił się bp Paweł Anweiler, który nawiązał do słów z rozdziału 25 ,1-szej Księgi Kronik mówiących o muzykach i śpiewakach świątynnych, o ich wyćwiczeniu w śpiewie dla Pana, życząc dyrygentce i całemu zespołowi sił do dalszej służby.
 

 
Na początku samodzielnych prezentacji poszczególnych chórów wystąpił chór z Zamarsk pod dyr. Beaty Macura w pieśniach „Potrzebnyś mi o Panie”, „Przed laty” oraz „O Jezu ,wszak to sprawa Twa”. Kolejnym chórem, który zaprezentował się słuchaczom był chór „Gloria” ze Skoczowa pod dyr. Bolesława Nogi. Chór ten zaśpiewał pieśni: „Na ustach mych”, ”Łaski wspaniałej strumień” i „Bez Niego”.
 
Po tym występie Marszałek Zbyszek Zaborowski zwrócił się do chóru „Cantus” - wyraził radość z uczestnictwa w goleszowskim spotkaniu chórów, nawiązał do licznych kontaktów jubilata i życzył dalszych lat owocnej pracy.
 
Następnie zgromadzeni słuchacze mogli zapoznać się z pieśniami w wykonaniu chóru Parafii św. Jerzego z Cieszyna pod dyr. Jana Raszki a były to pieśni „Duszo, czcij Boga”, „Pieśni cerkiewne” i „Ty, któryś ludzkość…”. Przed występem dwóch ostatnich chórów, kwintet instrumentów dętych w składzie: Jean-Claude Hauptmann, Karol Folwarczny, Szymon Górny, Henryk Pieszka i Jarosław Mitoraj wykonał kompozycję D.Ellingtona „In a sentimental mood”, którym wzbudził aplauz licznej publiczności. Przedostatnim zespołem ,który wystąpił samodzielnie był przybyły z Republiki Czeskiej chór „Gorol” z Jabłonkowa pod dyr. Katarzyny Siwiec. Goście z Czech wykonali pieśni: „O Boże nasz”, „Nim świt obudzi noc” i „Hymn do nocy”. Jako ostatni wystąpił jubilat, chór „Cantus” pod dyr. Anny Stanieczek. Dyrygentka była obok nieżyjącego ks. Tadeusza Terlika i kilku członków chóru mieszanego inicjatorką powstania chóru a prowadzi go nieprzerwanie przez cały 30 letni okres jego istnienia.
 
Wśród chórzystów są również członkowie pierwszego zespołu „Cantusa”. Są to: Paweł Molin, Jan Stec, Jan Zagóra, Józef Sztwiertnia, którzy śpiewają nieprzerwanie do dziś. Jubilaci wykonali najpierw pieśń „Gloria” oraz opracowaną przez chórzystę i drugiego dyrygenta J.C. Hauptmanna pieśń „Golgoto, Golgoto”.
 

 
Przed kolejnymi pieśniami opiekun chóru ks. Piotr Sitek przypomniał nazwiska chórzystów, którzy odeszli z szeregów żyjących i dołączył ich do zmówionej modlitwy. Pieśnią , którą chórzyści chcieli uczcić nieżyjących kolegów był utwór Mendelssona-Bartoldy’ego „Gdy świt”. Później zabrzmiał „Psalm 130” oraz pieśń będąca mottem działalności chóru „Pielgrzymując do Ojczyzny”.
 
Zakończeniem koncertu były zaśpiewane wspólnie przez wszystkie chóry pieśni „Niebiosa głoszą” oraz „Gronie,gronie”. Utwory te wykonane przez ponad 100-osobowy chór z towarzyszeniem organ i instrumentów dętych zabrzmiały bardzo mocno w goleszowskim kościele będąc pięknym finałem wieczoru. Po tych pieśniach bp Janusz Jagucki odczytał fragment uroczystej laudacji, którą wraz z prezentem wręczył dyrygentce, a w krótkim wystąpieniu zwrócił się do chóru jubilata przypominając kontakty z chórem i jego pierwszym opiekunem ks. Tadeuszem Terlikiem, przekazał też życzenia na dalsze lata pracy chóru.
 
Następnie przedstawiciele władz powiatu v-ce Starosta Mieczysław Szczurek oraz Przewodniczący Rady Powiatu, długoletni Wójt Goleszowa Jan Sztwiertnia przekazali list gratulacyjny oraz swoje życzenia. Później Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Alfred Brudny w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi chóru i wręczył razem Wójtem Gminy przyznaną złotą odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Do chóru zwrócił się też Wójt Gminy Goleszów oraz goście z zagranicy.
 
Chórzyści „Cantusa” w podzięce za 30 lat służby zaśpiewali pieśń „Dziękujmy Bogu wraz”. Po modlitwie bp J. Szarka ,wspólnej pieśni chórzystów i słuchaczy „Pobłogosław, Panie” i końcowym błogosławieństwie bp. J. Jaguckiego przez wiele minut goście i delegacje składały chórowi jubilatowi życzenia.
 
Wieczór ten z pewnością utkwił w pamięci wszystkich uczestników, zarówno wykonawców jak i licznie przybyłych słuchaczy.