english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagroda Diakonii Polskiej przyznana po raz drugi

W uznaniu zaangażowania i działalności na rzecz pracy diakonijnej oraz w podziękowaniu za samarytańskie serce, Diakonia Polska po raz drugi przyznała statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” – Nagrodę Diakonii Polskiej. Uroczystość wręczenia Nagrody Diakonii odbyła się 4 października 2008 roku w Warszawie, w Teatrze Polskim podczas dorocznej Gali Ubi Caritas.
 

 
Zgodnie z decyzją Kapituły nagrodę główną w 2008 roku otrzymał ks. Emil Gajdacz z Dzięgielowa, emerytowany proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie, a także długoletni duszpasterz sióstr diakonis z jedynego w Polsce Ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Nagrodą główną jest, wykonana w szkle, statuetka miłosiernego Samarytanina niosącego pomoc zranionemu człowiekowi.
 
Ks. Gajdacz rozpropagował na terenie powiatu cieszyńskiego dzieło diakonii i pracę charytatywną; był tym, który zmieniał świadomość i myślenie na jej temat. To właśnie prowadzona przez niego praca diakonijna integrowała lokalną społeczność, bez względu na wyznanie i poglądy.
 

 
Wyróżnienia Diakonii Polskiej w postaci dyplomów otrzymały: siostra diakonisa Aniela Kawulok z Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” oraz Wanda Pilch, społeczniczka i wolontariuszka parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle-Centrum. Siostra Aniela Kawulok została doceniona za szczególną osobowość i wierność swojemu powołaniu oraz za codzienną, niestrudzoną służbę wśród ludzi starszych i chorych w sytuacji diaspory, w placówce poza Domem Macierzystym – w Domu Opieki dla Osób Dorosłych w Węgrowie. Wanda Pilch została wyróżniona za charyzmę społecznika i zaangażowanie w parafialną i diakonijną pracę u podstaw.
 

 
Nagrodę i wyróżnienia Diakonii Polskiej wręczył emerytowany Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, były Prezes Diakonii i ubiegłoroczny laureat Nagrody – biskup Jan Szarek. Miłosierny Samarytanin jest postacią biblijną z Ewangelii Łukasza. Stał się symbolem bezinteresownej pomocy, troski i pochylenia się nad człowiekiem, bez względu na pochodzenie społeczne, rasę i wyznanie.
 
Danuta Lukas
Zdjęcia dzięki uprzejmości Jana Amosa Jelinka