english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy przewodniczący PRE na Śląsku

W związku z rezygnacją ze względu na stan zdrowia przez ks. Jana Grossa z funkcji przewodniczącego i ks. infułata Eugeniusza Stelmacha (po osiągnięciu 75 lat życia) z funkcji wiceprzewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, w sobotę dnia 20 grudnia 2008 r. w sali parafialnej Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Pszczynie w Domu Parafialnym im. księży Bartelmusów, Zgromadzenie Wyborcze dokonało wyborów uzupełniających do Zarządu PRE na Śląsku.
 

 
W wyniku wyborów nowym przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej został wybrany bp Paweł Anweiler, biskup diecezjalny Ewangelicko - Augsburskiej Diecezji Cieszyńskiej z siedzibą w Bielsku – Białej. Pierwszym wiceprzewodniczący został natomiast ks. Adam Stelmach, wikariusz biskupi Polskokatolickiej Diecezji Częstochowsko – Krakowskiej, proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Sosnowcu. Wybrani obejmą swoje funkcje w dniu 1 stycznia 2009 r. i sprawować je będą do dnia 15 grudnia 2010, tzn. do czasu wyboru na trzyletnią kadencje nowego Zarządu.
 

 
Na wniosek ks. Pawła Szwedo z Kluczborka zgromadzenie jednomyślnie wybrało ks. Jana Grossa dożywotnim honorowym przewodniczącym Śląskiego Oddziału PRE.
 

 
W drugiej części zgromadzenia Kościoły czlonkowskie PRE Oddziału Śląskiego z terenu województwa śląskiego spotkały się z oficjalnymi przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego z Archidiecezji Katowickiej, z Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Diecezji Sosnowieckiej. Przedmiotem wspólnych obrad było ustalenie programu wspólnych nabożeństw na Ekumeniczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w dniach 18-25 stycznia 2009 r., który będzie przebiegał pod wspólnym tematem: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17).
 
foto: Jadwiga Badura