english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O Lutrze i odpustach

Katolicy chcą rozmawiać o Lutrze, a luteranie o odpustach
 
Bp Friedrich Weber, odpowiadający z Zjednoczonym Kościele Ewangelicko-Luterańskim Niemiec (VELKD) za kontakty ze wspólnotą rzymskokatolicką, wezwał katolików do dyskusji na temat odpustów. – To zagadkowe, dlaczego na początku Roku Pawłowego Watykan znów przypomina o możliwości uzyskania odpustu zupełnego – napisał biskup w biuletynie VELKD. Duchowny podkreślił, że krytyka Marcina Lutra skierowana przeciwko nadużyciom związanym z instytucją odpustów i pokutą w Kościele wynikała z wiary, że Bóg obdarowuje człowieka zbawieniem z łaski przez wiarę, a przebaczenie grzechów nie może być w żaden sposób nabyte.
 
Biskup Weber odniósł się również do rzymskokatolickiego rozumienia odpustu przyznając, że współczesne odpusty dotyczą tylko kar za grzechy i zakładają odpuszczenie grzechów przez żal i sakrament pokuty. – Dogłębne studia Karla Rahnera pokazują, że w przypadku odpustu chodzi o formę pobożności, która ma pomóc rozgrzeszonemu człowiekowi. Mimo tego odpust oraz związane z nim kościelno-prawne aspekty wzbudzają wśród luteranów skojarzenia, które nie służą ekumenii – napisał Weber.
 
Porozmawiajmy o Lutrze
   
W kontekście zainaugurowanej 21 września w Wittenberdze Dekady Lutra, abp Robert Zollitsch, przewodniczący rzymskokatolickiej Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK), powiedział że ekumenizm poczyniłby ogromny krok naprzód, jeśliby do obchodów 500-lecia Reformacji w 2017 roku, doszłoby do wspólnego uznania dorobku Reformacji oraz wypracowania wspólnego stanowiska nt. Marcina Lutra.
 
Z propozycją abp Zollitsch wystąpił po zakończeniu jesiennej sesji plenarnej niemieckiego episkopatu w Fuldzie. Jednocześnie Zollitsch zapowiedział wznowienie rozmów teologicznych między VELKD a DBK.
 
Z kolei ordynariusz Ratyzbony, bp Gerhard Ludwig Müller, odpowiadający za kontakty ekumeniczne w DBK, zadeklarował, że Kościół rzymskokatolicki w Niemczech będzie angażował się w niektóre projekty Dekady Lutra.
 
D. Bruncz