english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O rodzinie na synodzie w Katowicach

Pod hasłem "Chrześcijańska rodzina" w sobotę, 22 listopada 2008 r. w Katowicach odbyła się 4. sesja IV Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.
 

 
Sesja rozpoczęła się nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą w katowickiem kościele Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Jan Kurko, proboszcz parafii w Bytomiu Miechowicach. Na początku nabożeństwa ks. radca dr Marian Niemiec złożył życzenia obchodzącemu 30. rocznicę ordynacji zwierzchnikowi diecezji, bp. Tadeuszowi Szurmanowi.
 
W ramach nabożeństwa ks. Jan Raszyk, koordynator Diakonii Katowickiej, oficjalnie zaingurował na terenie Diecezji Katowickiej tegoroczną akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, symbolicznie zapalając pierwsze świece na ołtarzu katowickiego kościoła.
 

 
Po nabożeństwie odbył się również wernisaż wystawy "Dzieje ewangelicyzmu w Katowicach", przygotowaną przez Muzeum Historii Katowic we współpracy z katowicką parafią. Zaprezentowano również wspólnie wydany z tej okazji przewodnik do wystawy prezentujące 150 lat ewangelicyzmu w Katowicach.
 

 
W nabożeństwie i w części obrad oprócz delagatów parafii i księży uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter i radny miasta Katowice Ryszard Willner-Paster oraz Jacek Mastalerz, Kierownik Działu Archiwalno-Fotograficznego Muzeum Miasta Katowice.
   

 
W drugiej części sesji synodu delegaci wysłuchali sprawozdania bp. Tadeusza Szurmana oraz trzech referatów programowych, rozwijających główne hasło synodu. Ks. Mirosław Sikora przedstawił "Biblijny obraz rodziny", a ks. prof. Marcin Hintz, porównując praktyczną realizację życia rodzinnego Marcina Lutra i jej teologiczne podstawy, mówił o "współczesnych zagrożeniach życia rodzinnego". Na zakończenie cześci referatowej ks. Kornel Undas przedstawił wykłąd na temat: "Trwałe wartości rodziny".
  

  

Rozwinięciem referatów była dyskusja w trzech grupach. Dyskutowano o następujących tematach: "Małżeństwo na próbę?" (pod kierunkiem Romana Fengera), "Rozwód - a co dalej z dziećmi?" (II grupa) (prowadzenie ks. Dariusz Dawid) i "Wychowanie dzieci przez singli" (pod kierunkiem dyr. Marii Czudek).

      

  
Po podsumowaniu dyskusji w grupach i omówieniu spraw bieżących diecezji obrady synodu zostały zakończone.