english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Kościoła

W dniach od 17 do 19 października 2008 r. w Bielsku-Białej obradował Synod Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

 
Piątkowe obrady rozpoczęło nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler. Tradycyjnie na jesiennej sesji sprawozdanie z życia Kościoła w ostatnim półroczu złożyli: biskup Kościoła Janusz Jagucki i prezes synodu ks. Jerzy Samiec.
 
Podstawowym zadaniem było uchwalenie preliminarza budżetowego na 2009 rok. Duże obawy i dyskusje wzbudziła obecna sytuacja ekonomiczna oraz przewidywany wzrost cen nośników energii, co może skomplikować funkcjonowanie mniejszych parafii. Z tego powodu zwiększono sumę przewidzianą na dotacje dla parafii.
 
Synod rozpoczął też prace nad projektem reformy działalności gospodarczej Kościoła. W tym celu powołał specjalną komisję pod przewodnictwem prezesa Synodu ks. Jerzego Samca w składzie: ks. Jerzy Below, Katarzyna Luc, Adam Pastucha, ks. Edwin Pech, Mariola Pięta, Bożena Polak i Alina Rakowska. Jednocześnie postanowiono, że na wiosennej sesji 2009 roku komisja przedstawi wstępną koncepcję określającą zakres i etapy reformy.
 
 
W związku ze zbliżającym się rokiem 2017 powołano komitet roboczy koordynujący przygotowania obchodów 500-lecia Reformacji, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich diecezji, a jego pracami będzie kierował ks. Marcin Brzóska.
 
W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi procesu lustracji Synod Kościoła przyjął następującą uchwałę: „Wobec pojawiających się informacji na temat domniemanych kontaktów Biskupa Kościoła ze Służbą Bezpieczeństwa, Synod Kościoła oświadcza, że do czasu zakończenia prac Komisji Historycznej badającej tą sprawę, wstrzymuje się z podejmowaniem merytorycznej dyskusji na ten temat”.
 
Na wniosek Diakonii Polskiej postanowiono Święto Diakonii ustanowić w Niedzielę Invocavit, która rozpoczyna czas pasyjny.
 
Przyjęto też zmiany w Pragmatyce Służbowej Kościoła, które precyzują wymagania w procesie dokształcania, który dla studentów teologii i wikariuszy prowadzi Instytut Pastoralny.
 

 
Komisja ds. teologii przedstawiła swoje stanowisko na temat ordynacji kobiet stwierdzając, że „ należy uznać, że z perspektywy teologicznej należy dopuścić możliwość ordynacji kobiet na urząd duchowny służby prezbiteriatu”. Jednocześnie też wskazała, że „istniejące ograniczenia płciowe w pełnieniu urzędu duchownego służby prezbiteriatu mają charakter społeczny, kulturowy, kościelno-prawny czy kościelno-socjalny. Wynikają one także z zależności międzykościelnych. W obecnej sytuacji wiele z tych czynników w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę i w dyskusji dotyczącej ordynacji kobiet nie wolno ich pomijać, co może się wiązać z długim okresem zmiany świadomości społecznej”.
 
Niedziela kończąca obrady rozpoczęła się od nabożeństwa, w którym kazanie wygłosił radca rady synodalnej ks. Waldemar Pytel. W ramach przygotowań do roku 2009, który poświęcony będzie rodzinie, członkowie synodu wysłuchali referatu: „Rodzina jako miejsce przekazu i formowania ról społecznych – implikacje pastoralne”, który wygłosiła dr Joanna Koleff-Pracka.
 
W obradach Synodu Kościoła uczestniczyli też goście: biskup Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Polsce Marek Izdebski i prezes synodu Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach ks. Bogdan Taska.
 
Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki