english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ogólnopolskie Dni Skupienia Kobiet

Pod prąd czy z prądem?

„Boża Kobieta - pod prąd czy z prądem tego świata” to temat Ogólnopolskich Dni Skupienia Kobiet, które odbyły się 22-24 lutego w Wiśle-Jaworniku, organizowanych przez Duszpasterstwo wśród Kobiet Centrum Misji i Ewangelizacji.Z weekendowego zaproszenia skorzystało kilka kobiet, natomiast w sobotnim programie uczestniczyło ich ponad 300. Wykłady prowadziły kolejno: diakon Malgorzata Gaś z Warszawy, Ilona Hajewska z Bielska oraz Ewa Londzin z Dzięgielowa. Hasłem biblijnym, na którym wykładowczynie oparły swoje przemyślenia były wiersze z Gal 5,22-23a: Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.Jak radzić sobie w codziennym życiu i być zawsze dobrą, uprzejmą i łagodną? Co zrobić, gdy tracisz cierpliwość i masz problemy z wstrzemięźliwością, wiernością? Każda z prelegentek, koncentrując się na dwóch cechach charakteryzujących Bożą kobietę, starała się odpowiedzieć na powyższe pytania. Nasze wysiłki jednak będą daremne, jeśli nie będziemy trwać w Jezusie, przypomniała we wstępie pierwszego wykładu diakon Malgorzata, powołując się na słowa Pana Jezusa: bo beze mnie nic uczynić nie możecie (J 15,5) oraz na moc modlitwy.Po wykładach uczestniczki spotkania miały okazję dzielić się swoimi refleksjami w grupkach dwu lub trzyosobowych oraz wspólnie się modlić. Swoim świadectwem z zebranymi podzieliła się Kama Wilska. Uczestniczki mogły także wysłuchać koncertu pieśni w wykonaniu Doroty Sikory, której akompaniował Filip Król.W trakcie sobotniego spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewu, prowadzonego przez Anię Iskrzycką i Joannę Chraścinę, oraz modlitw dziękczynnych za możliwość spotykania się, wzajemnego zachęcania, korygowania i uczenia się u stop Jezusa.Ogólnopolskie Dni Skupienia Kobiet zakończyło spotkanie modlitewne na temat porządkowania życia.

PSz