english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Orędzie ks. dr. Ishmaela Noko na 2008 r.

Orędzie Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Luterańskiej na rok 2008
 
W imieniu Chrystusa Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, pozdrawiam wszystkich, którzy należą do wspólnoty Światowej Federacji Luterańskiej na całym świecie.
 
Z początkiem roku brzmi jeszcze w naszych uszach i sercach radosna nowina o narodzeniu Chrystusa, a my odnawiamy swoje postawienia, by naśladować Zbawiciela w Jego misji dla świata, by być Kościołem wobec innych i by z Chrystusem mieć udział w dziele budowania Królestwa Bożego.
 
Podobnie jak każdego roku, tak i w roku 2008, jesteśmy zobligowani do tego, by zastawiać się nad pytaniem, w jaki sposób możemy być Kościołem Chrystusa w różnorakich sytuacjach naszego globu i w jaki sposób powinniśmy stawiać czoła rozmaitym wyzwaniom, z którymi konfrontowany jest lud Boży na całym świecie.
 
W 2007 r. świętowaliśmy jubileusz 60-lecia istnienia Światowej Federacji Luterańskiej. Rocznica nie była obchodzona ze względu na sam jubileusz, lecz świętowaliśmy to, co Bóg – który nasze niedoskonałe wysiłki czyni doskonałymi poprzez swoje imię – uczynił w minionych 60 latach poprzez działalność ŚFL. Ponadto jubileusz był także okazją do odnowienia i wzmocnienie relacji wewnątrz naszej Wspólnoty Kościołów, jak również z naszymi partnerami współuczestniczącymi w wielkiej misji Chrystusa.
 
W 2008 r. będzie miał miejsce kolejny istotny jubileusz: 60-lecie powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której wspólnota państw zobowiązała się przestrzegać fundamentalnych wytycznych ludzkiej godności, które Bóg nadał każdemu i każdej z nas. Także te uroczystości nie mogą być pozbawione swego sensu i głębi. Deklaracja Praw Człowieka była i jest dla wszystkich narodów świata inspiracją oraz nakazem do działań na rzecz ludzkiej godności. W rzeczywistości jednak do tej pory osiągnięto zbyt mało, a zobowiązania zawarte w Deklaracji zostały zrealizowane jedynie w szczątkowym rozmiarze. Uczyńmy więc rok 2008 czasem, w którym Kościoły powrócą pamięcią do 1948 r. i zarządzą przestrzeganie powstałych wówczas obietnic oraz będą apelować o to, by Deklaracja znalazła swoje praktyczne zastosowanie w rzeczywistości.
 
Ciągłe obciążenie – związane z żądaniami niesprawiedliwego zadłużenia – stanowi dla ludzi, którzy w dalszym ciągu cierpią z powodu tego ciężaru, przeszkodę w korzystaniu z praw ludzkich i przyjęciu uwalniającej radosnej Ewangelii Chrystusowej. Od dawna już „rok jubileuszowy”, w którym daruje się długi i uwalnia się więźniów, jest pożądany dla tych ofiar krzywd gospodarczych. Poszukujmy w tym roku (...) nowych możliwości, aby stosunki gospodarcze pomiędzy państwami były determinowane pryncypiami etycznymi i aby generacje biednych ludzi nie były zmuszane do życia w „niewoli zadłużeń”.
  
Fundamentalne, etyczne wyzwanie naszych czasów zasadza się na trosce o ochronę naszej planety. Mamy zadanie, by być dobrymi gospodarzami stworzenia i jako wspólnota Kościołów reagować na problematykę zmian klimatycznych. Rok 2008 będzie decydujący w zakresie ukonstytuowania międzynarodowego gremium, które wypracuje dokument dotyczący zmniejszenia emisji gazów. Jest to niezmiernie potrzebne w celu uniknięcia katastrofalnych skutków dla środowiska, rozwoju i ludzkości. Jako Kościoły musimy wypełniać nasze zadanie oraz zaświadczać, jakie szkody wyrządza się stworzeniu Bożemu. Musimy wspierać wolę polityczną, by przemieniać wzorce zachowania z przeszłości, które dziś nie mają już racji bytu. I musimy wstawiać się za tym, by na nowo kształtować naszą relację do stworzenia i nasze funkcjonowanie w nim.
 
Praktycznie może nam w tym pomóc teologiczne rozumienie wspólnoty (communio). Jesteśmy Wspólnotą Kościołów w ciele Chrystusa i jako taka jesteśmy przekonani, że cierpią wszyscy, gdy cierpi jakakolwiek część ciała. Jesteśmy także Wspólnotą Kościołów dla naszych współbraci i współsióstr, dla cierpiących i poniżanych, bez względu na wiarę. Nawiązując do postaci D. Bonhoeffera, można by sformułować następującą tezę: nasze chrześcijaństwo nie może być czystą, metafizyczną abstrakcją, o której rozprawia się tylko na marginesie życia. Nie będziemy stać na peryferiach, gdzie zawodzi ludzka władza, lecz – jak to jest obowiązkiem Kościoła – w środku naszej globalnej wioski.
 
Niech Bóg wzmocni nas w wykonywaniu tego zadania i w naśladowaniu Chrystusa także w 2008 roku.
 
Ks. dr Ishmael Noko, Sekretarz Generalny ŚFL