english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oświadczenie Przewodniczącego KH

Oświadczenie w sprawie procesu lustracyjnego
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
złożone przez przewodniczącego Kolegium Komisji Historycznej, bp. Mieczysława Cieślara.
 
 
W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi biskupa Janusza Jaguckiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pragnę oświadczyć, co następuje:
 
Żyjemy w kraju, który zgodnie z normami cywilizacji wolnego świata deklaruje prawną ochronę dobrego imienia każdego człowieka. Domniemanie niewinności jest jednym z podstawowych standardów pracy Komisji Historycznej, powołanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski do zbadania trudnej przeszłości Kościoła w czasach PRL.
 
Badania dotyczą zarówno duchownych jak i świeckich osób uczestniczących w gremiach zarządzających Kościoła. Taki bowiem był i jest ustrój Kościołów Ewangelickich.
 
Dla wyjaśnienia i poznania prawdy historycznej o tamtych czasach potrzebujemy spokoju i rozwagi. Kościół nasz ma jednak wolę wyjaśnienia tych trudnych spraw po to, aby być wiarygodnym świadkiem Ewangelii w życiu, w którym uczestniczy. I to uczyni.
 
Czerpiąc nadzieję z ukrzyżowanego Chrystusa, chce zło nazywać złem nie po to, aby powiększać obszar cierpienia, lecz po to aby wyznawać grzechy, szukać pojednania i czynić dobro.
 
bp Mieczysław Cieślar,
napisane w dniu 29 września 2008 roku
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Czytaj również:
   
Regulacje prawne dotyczące pracy Komisji Historycznej:
 
-- Statut Komisji Historycznej
-- Regulamin działania Komisji Historycznej
-- Załącznik do Regulaminu działania Komisji Historycznej