english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamiątka Reformacji w Białymstoku

Białostockie obchody Pamiątki Reformacji roku 2008 rozpoczęły się nabożeństwem komunijnym w dniu 31 października. W wypełnionej po brzegi ewangelickiej
kaplicy gościli m.in. zastępca prezydenta miasta Białegostoku – Aleksander Sosna, przedstawiciele służb mundurowych na czele z komendantem WKU w Białymstoku ppłk. Krzysztofem Rogaczem oraz dziewięciu duchownych: ks. infułat Zbigniew Lewicki, ks. kmdr por Zbigniew Rećko, ks. dr Radosław Kimsza, ks. dr Adam Szot (rzym.-kat), Adam Sawicki (praw.), pastor Ireneusz Dajludzionek, pastor Ireneusz Dawidowicz (bapt.), Mariusz Zaborowski (adw.), Krzysztof Flasza (ziel.).
 

 
Nabożeństwo prowadził miejscowy proboszcz-administrator ks. Tomasz Wigłasz. W kazaniu opartym na słowach z Pierwszego listu do Koryntian 15,1nn powiedział m.in.: „Można zapytać czy zaproszenie do świętowania tych, którzy niekoniecznie podzielają nasz punkt widzenia w sprawie wystąpienia ks. dr. Marcina Lutra, nie jest przypadkiem przedsięwzięciem ryzykownym. (...) Te i tym podobne pytania nijak nie przystają jednak do ewangelickiego odczytywania tamtych wydarzeń. Nijak się mają do ewangelickiego postrzegania samego Lutra, którego uważamy jedynie za jednego z tych, którzy stanęli w poczcie świadków ukrzyżowanego Chrystusa. (...) Chcemy więc dziś nic innego jak tylko przypominać „ewangelię (...) przez którą zbawieni jesteście, (...) że Chrystus umarł za grzechy (...) i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism”.
 
 

 
 
 
W trakcie nabożeństwa słowa pozdrowienia przekazali przedstawiciele Kościołów, zaś po nim życzenia złożyli zastępca prezydenta A. Sosna (w imieniu władz samorządowych) i ppłk K. Rogacz.
 
 
Następnego dnia w ewangelickiej kaplicy odbyła się projekcja filmu „Luter” – filmu, który jak się okazało podczas późniejszego poczęstunku, zainspirował wielu do stawiania pytań dotyczących wiary.