english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pierwsza po wojnie instalacja proboszcza w Lesznie

W szóstą niedzielę po Trójcy Świętej Parafia Ewangelicko–Augsburska w Lesznie przeżywała szczególną uroczystość jaką było wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Waldemara Gabrysia.
 

 
Ks. W. Gabryś został ordynowany 14 lipca 2002 roku w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Po czteroletnim wikariacie w Wiśle został przeniesiony na stanowisko wikariusza parafii Poznań z siedzibą w Lesznie. W dniu 20 kwietnia 2008 roku został wybrany roku przez Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lesznie proboszczem tejże Parafii. Wybór ten został zatwierdzony uchwałą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniu 16 maja 2008 roku.
 

 
Uroczystego wprowadzenia urząd dokonał zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, ks. bp Michał Warczyński w asyście ks. Tadeusza Raszyka z Poznania – dotychczasowego proboszcza oraz ks. Marcina Brzóski – proboszcza parafii w Świętochłowiach i Wirku. W nabożeństwie brał udział również mieszkający w Lesznie probator Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego Sebastian Niedzwiedziński. Nabożeństwo śpiewem upiększył chór parafii ewangelicko – augsburskiej w Poznaniu pod dyrekcją Małgorzaty Raszyk – Kopczyńskiej oraz śpiewem solowym Natalia Sobkowiak. W czasie uroczystości po raz pierwszy zagrały nowe organy za klawiaturą których zasiadł Maciej Bolewski.
 

 
Uroczystość zgromadziła wiernych z wielu stron Wielkopolski. Wśród uczestników uroczystego nabożeństwa obecni byli: Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy oraz zastępca Burmistrza Śmigla Wiesława Poleszak-Kraczewska. W czasie nabożeństwa Biskup Diecezji oraz Parafianie dziękowali ks. Tadeuszowi Raszykowi za wieloletnią służbę duszpasterską oraz zapewnienie zaplecza materialnego, które pozwoliło na usamodzielnienie.
 
Na zakończenie błogosławieństwa zabranym udzielił ks. Waldemar Gabryś, wprowadzony w urząd proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lesznie.
 
zdjęcia: Marcin Błaszkowski