english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Plener ekumeniczny w Wiączeminie koło Płocka

W dniach 25-30 sierpnia 2008 r. w Wiączeminie odbywa się plener ekumeniczny. W Wiączeminie - wiosce nad Wisłą w gminie Słubice, powiat ziemski płocki, znajduje się kościół ewangelicki wzniesiony w 1935 r. przez ewangelików mieszkających w tej części doliny Wisły.
   
Po dramatycznych dla ewangelików czasów powojennych kościół nie był używany przez naszych współwyznawców, ale użytkowali go miejscowi katolicy. Od początku lat 90-tych nieużytkowany kościół ulega stopniowemu zniszczeniu.
  
W plenerze uczestniczy grupa młodzieży ze szkoły podstawowej w Świniarach wraz z dyrektor szkoły Jolantą Sokołowską. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO z Grzybowa k. Słubic,którego przedstawicielka - Ewa Smuk-Stratenwerth jest "duszą" całego przedsięwzięcia. Współorganizatorem jest oczywiście nasza parafia ewangelicka w Płocku oraz parafie rzymskokatolickie ze Słubic i Zycka Polskiego. Celem pleneru jest budowanie ekumenizmu, a także uwrażliwienie społeczności lokalnej na dziedzictwo kulturowe i wyznaniowe tego terenu.
 
W planie zajęć młodzieży, wśród której są i nasi zborownicy, są spotkania z najstarszymi ewangelickimi mieszkańcami tych terenów, zajęcia fotograficzne, warsztaty muzyczne oraz plener malarski.
 
We wtorek,  26.08 młodzież wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia ZIARNO i z parafii luterańskiej prowadziła prace porządkowe w kościele i wokół kościoła oraz na pobliskim zachowanym jeszcze cmentarzu.
 
Natomiast 29.08 czeka nas podniosła chwila - o 18.30 odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w kościele w Wiączeminie pod przewodnictwem ks. Artura Woltmana z udziałem proboszczów pobliskich parafii katolickich i przedstawicieli władz samorządowych.
 

 
Plan pleneru
 
25 sierpnia 2008, poniedziałek
10.00 -11.00 przyjazd uczestników do Szkoły Podstawowej w Świniarach, gmina Słubice, powiat płocki poznanie się dzieci, zajęcia integracyjne, zajęcia terenowe, spacer do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminie - pierwsze prace porządkowe
13.00 obiad
16.00 spotkanie ze starszymi mieszkańcami wspólnoty ewangelicko-augsburskiej w Wiączeminie – podwieczorek
19.00 ognisko z kolacją, spotkanie z Alexem White, śpiewanie z gitarą
 
26 sierpnia 2008, wtorek
8.30 śniadanie
10.00 prace porządkowe przy kościele i na cmentarzu z udziałem wolontariuszy z parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku, ze Szkoły Podstawowej w Świniarach i ze Stowarzyszenia ZIARNO
13.00 obiad pierwsze zajęcia fotograficzne z fotografikiem Arturem Krasem
19.00 kolacja i podsumowanie dnia
 
27 sierpnia 2008, środa
8.30 śniadanie
Zajęcia sportowe oraz prace porządkowe przy kościele i na cmentarzu
13.00 obiad Zajęcia fotograficzne z Arturem Krasem
19.00 kolacja
 
28 sierpnia 2008, czwartek
8.00 śniadanie
wycieczka do Płocka, wizyta w kaplicy ewangelicko-augsburskiej, w parafii prawosławnej oraz kościele mariawickim, ewentualnie jezioro (jeżeli będzie pogoda) lub wizyta w ośrodku Stowarzyszenia ZIARNO w Grzybowie,
obiad w Płocku
18.00 kolacja
19.00 zajęcia muzyczne z Kają i Januszem Prusinowskimi
 
29 sierpnia piątek
8.30 śniadanie zajęcia muzyczne z Kają i Januszem Prusinowskimi,
prace porządkowe w kościele
13.00 obiad przygotowanie uroczystości kończącej o godz. 18.30
18.30 uroczyste zakończenie pleneru
20.00 ognisko pożegnalne ?
 
30 sierpnia 2008 sobota
8.30 śniadanie
9.00-13.00 plener malarski z artystką malarką, Mają Wojnarowską
  
Czytaj również: Strona parafii w Płocku