english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Podsumowanie pracy z dziećmi

W sobotę, 17 maja, na Parafii E-A w Orzeszu spotkało się 18 osób, by omówić i podsumować realizowany w czasie roku szkolnego program szkółek. Spotkanie prowadziła pastorowa Beata Reske, a rozpoczęło się ono krótkim słowem i modlitwą przygotowaną przez pastorową Renatę Raszyk. To kolejne spotkanie, podczas którego omawiane były konspekty poszczególnych zajęć, wraz z pomysłami na prace plastyczne, przygotowane przez Danutę Ostruszkę, kierownika Duszpasterstwa wśród Dzieci CME, oraz Dorotę Fenger, wolontariuszkę współpracującą z DwD.Spotkania dla prowadzących szkółki odbywają się w diecezji katowickiej co dwa miesiące i stanowią swoiste forum wymiany poglądów, metod i doświadczeń. Zebrani, w przeważającej liczbie były to kobiety, spędzili czas na wspólnym śpiewie, dzieleniu się swoimi refleksjami i doświadczeniami w pracy z dziećmi oraz pomysłami na prace ręczne. Tym razem uczestnicy spotkania ćwiczyli technikę orgiami.Nie zabrakło suto zastawionego stołu, rozmów i śmiechu. Z pewnością zdobyta podczas spotkania wiedza metodyczna oraz praktyczne umiejętności wzbogacą warsztat wszystkich prowadzących szkółki. Było to już ostatnie spotkanie przed wakacjami, kolejne odbędzie się 20 września o 14.00 w gościnnej parafii w Orzeszu.


gglajcar