english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poświęcenie kamienia węgielnego w Pile

W 23. niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 26 października 2008 roku, Biskup Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej ks. Michał Warczyński wraz z proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, ks. Tomaszem Wolą dokonali podpisania aktu erekcyjnego i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Jana w Pile.
 

 
Początek świątecznego nabożeństwa odbył się w kaplicy parafialnej przy ul. Buczka 48, gdzie obok wymienionych księdza biskupa i proboszcza służbę liturgii Słowa pełnili ks. Tadeusz Raszyk z Poznania i ks. Marek Loskot z Bydgoszczy. Kazanie na podstawie tekstu z Listu ap. Pawła do Efezjan (2, 19-22) wygłosił Biskup Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej, ks. Michał Warczyński.
 

 
Po kazaniu zebrani procesjonalnie przeszli do murów budowanego kościoła. Tam przy asyście zespołu N.O.C., który wykonał 4 utwory, dokonano wmurowania kamienia węgielnego. Następnie prezes Rady Parafialnej odczytał laudację Biskupa Kościoła ks. Janusz Jaguckiego, która została przesłana do pilskiej parafii.
 
 
 
Słowa pozdrowienia i życzenia przekazali także: ks. bp Michał Warczyński, w imieniu Rady Diecezjalnej – radca diecezji Piotr Dolny, ks. Bernd Rudolpf z partnerskie parafii z Bad Luchsteadt, prof. Horst Wingrich z GAW (KPS). Następnie wszyscy udali się na poczęstunek do sali parafialnej, gdzie rozmawiano o historii pilskiej parafii i niedalekiej przyszłości.
 

 
Niech Wszechmogący Zbawiciel pobłogosławił budowanie tej świątyni na chwałę Jego Imienia, bo jedynie Jemu cześć i chwała.