english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pozdrowienia noworoczne Biskupa Kościoła

Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga ( Łk 18, 27)
 
bp Janusz JaguckiSiostry i Bracia w Chrystusie Panu!
  
Pragnę pozdrowić wszystkich internautów Słowem Bożym, które jest hasłem biblijnym roku 2009: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” (Łk 18, 27).
 
Z łaski Bożej wkraczamy w nowy Rok Pański 2009. Ta szczególna okoliczność skłania do refleksji i prowokuje do dokonywania podsumowań oraz zestawień. Na przełomie lat zadajemy sobie często pytanie o to, co przed nami, co przyniesie nowy rok?
 
Wszystko to, co człowiekowi jest nieznane i w pewien sposób obce, budzi w nim lęk oraz niepokój. Lęk nasz wywoływany jest pytaniami, na które nie znamy odpowiedzi. Dotyczą one przyszłości, naszego życia osobistego i rodzinnego, jak również losów naszego kraju i całego świata.
 
Jednak w życiu chrześcijanina nie powinno nigdy, w żadnej sytuacji, zabraknąć pytania o Jezusa Chrystusa, Boga wszechmogącego! Tak też pragniemy czynić i my. Dlatego kierujemy swoje myśli ku Słowu Bożemu, które towarzyszyć nam będzie w nowym roku: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga”.
 
To wspaniałe zapewnienie o Bożej wszechmocy. Ciepło tych słów w całej pełni ogarnia nasze serca i myśli. Wielokrotnie w chwilach trudnych i krytycznych mamy poczucie, że nic nie da się już zrobić. Pozostawieni w takiej sytuacji samym sobie, moglibyśmy popaść w zwątpienie. Jednak z pomocną przychodzi sam Jezus Chrystus składając tę właśnie obietnicę, że w każdej sytuacji naszego życia, nawet w tej najbardziej w ludzkim, a więc ograniczonym rozumieniu beznadziejnej, nie powinniśmy tracić nadziei.
 
To bowiem, co człowiekowi wydawać się może niemożliwością, u Boga jest stanem, który można zmienić. Najgorsze zło Bóg może zamienić w dobro! To przewyższa nasze pojmowanie, ale tak rzeczywiście jest i niech za to będzie Bogu chwała.
 
Niechaj te słowa z Ewangelii Łukasza będą wezwaniem, aby każdego dnia, miesiąca i roku iść przez życie z naszym Panem. On daje bowiem siłę i moc, aby przezwyciężać to, co wydaje nam się nie do zniesienia, w myśl słów naszego hymnu kościelnego:
 
„My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz, anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się, Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan, szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga"  (ŚE 2,265).
  
Z całego serca życzę wszystkim w nowym 2009 roku wiele Bożego błogosławieństwa, prowadzenia w mocy Ducha Świętego, jak również zdrowia, pokoju i pogody ducha na co dzień.
 
bp Janusz Jagucki,
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP