english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pozdrowienie Biskupa Kościoła

Podczas pierwszego wieczoru ProChrist w katowickim SpodkuUmiłowani w Panu,

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Z łaski Bożej jest nam dana możliwość zorganizowania tej wyjątkowej, ekumenicznej ewangelizacji ProChrist w Polsce. Bóg wysłuchał tysięcy modlitw, abyśmy mogli złożyć tu i teraz świadectwo naszej wiary w to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem.

Zwątpienie i zdziwienie łączą się ściśle ze Zmartwychwstaniem Pańskim. Po śmierci Jezusa wszyscy, którzy Go kochali zwątpili w sens życia. Zadawali sobie pytanie: „Co teraz z nami będzie?”. W chwili, gdy Zmartwychwstały Pan ukazał się im w wielkanocny poranek uwierzyli w to, że On prawdziwie żyje. To było najbardziej zadziwiające wydarzenie, jakie ich w życiu spotkało. Słowo Boże mówi, że później rozgłaszali wszystkim Dobrą Nowinę, mówiąc, że Jezus żyje i każdy, kto w Niego wierzy żyć będzie na wieki.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to mów o tym innym, a będziesz zbawiony. Opieram to na Słowie Bożym z Listu do Rzymian z 10. rozdziału, 9. wiersza: Jeśli więc swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Ewangelizacja ProChrist zachęcać będzie nas do tego wyznania. Jezus mówi: Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w Niebie.

Pragniemy to czynić – Bogu na chwałę, a sobie i innym ku zbawieniu, pozostając wiernymi swoim tradycjom wyznaniowym, każdy w swojej parafii i miejscu, w którym służy i działa. Niech łaskawy Bóg ześle na nas Swoje błogosławieństwo. 

ks. bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego