english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pozdrowienie bp. Tadeusza Szurmana

Słowo pozdrowienia ks. bp. Tadeusza Szurmana w czasie trzeciego wieczoru ProChrist

Kochani!

Kiedy Bóg przemawiał do Mojżesza to powiedział: „Zdejm sandały z nóg swoich, gdyż miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą”. Odtąd każde miejsce, w którym Bóg przemawia do człowieka i czyni z niego nowego człowieka jest święte. Wierzymy, że takie miejsce jest i tutaj, w katowickim „Spodku”, kiedy to Bóg przez zwiastowane słowo, może nas prowadzić od zwątpienia do zadziwienia swoją wielkością. Wielki teolog XX wieku Karol Barth powiedział jeszcze dobitniej, że człowiek musi się Bożą miłością i Bożym Słowem nie tylko zdziwić, ale i zdumiewać każdego dnia, aby być chrześcijaninem.

Pozdrawiam Was, drodzy, z gościnnej, ale i spracowanej Ziemi Śląskiej wraz z chrześcijańskim przesłaniem, które przekazuje Bóg w Jezusie Chrystusie o nowym życiu. Pozdrawiam w imieniu wszystkich Kościołów zaangażowanych w to wspólne dzieło ewangelizacji. Oby żaden wątpiący, chory duchowo czy cierpiący nie wyszedł stąd nie pocieszony, nie zapatrzony, zdumiony nad Bożą miłością.