english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przemówienie Biskupa Kościoła w Mikołajkach

Wielce Szanowni Przedstawiciele Wojewody - dyrektorzy Urzędu Wojewódzkiego
Szanowni Państwo – wszyscy uczestnicy III Wojewódzkiego Zjazdu Środowiskowych Domów Samopomocy.
 
Jesteśmy niezmiernie wraz z małżonką wdzięczni ks. proboszczowi Bogusławowi Juroszkowi, ks. Franciszkowi Czudkowi - emerytowanemu proboszczowi tej parafii, a obecnie kapelanowi ARKI i Pani Dyrektor Janinie Czudek za uprzejme zaproszenia nas na III Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy.
 
Po raz pierwszy w takim zjeździe uczestniczymy i już teraz, w dniu jego rozpoczęcia jesteśmy mile zaskoczeni.
 
Słowo Boże, które pragnę skierować do Was wszystkich czytam z listu ap. Pawła do Galacjan gdzie ap. Pański tak do nas wszystkich woła:  „Jedni drugich brzemiona noście, a Tak wypełnicie zakon Chrystusowy” /Gal. 6, 2/.
 
Posłannictwem naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest opieka nad tymi, którzy źle się mają, którzy pozbawieni są nieraz bliskich serc, które udzieliłyby im wsparcia i pomocy. Pomimo, że jesteśmy małym liczebnie, bo liczącym około 100 000 wiernych Kościołem, ten rodzaj służby stał się dla nas najważniejszy.
 
Jak zapewnie wiecie, Kościół nasz nie buduje potężnych i okazałych świątyń i nie wyposaża ich w drogie dzieła sztuki, nie ozłaca jego ołtarzy. Bliższe są nam i naszej tradycji protestanckiej płynącej z Ewangelii, skromne kościoły, tak jak ten mikołajski, w którym jesteśmy czy też ten maleńki kościół Ap. Piotra w Ukcie. Dla nas najważniejsze jest aby te kościoły wypełnione były spragnionymi i głodnymi Słowa Bożego sercami - aby Kościół nasz na zawsze pozostał społecznością świętych, gdzie Ewangelia Chrystusowa jest czysto i wiernie zwiastowana, a Sakramenty udzielane są według ustanowienia Jezusa Chrystusa.
 
Służba bliźniemu jest najważniejszym zadaniem działania naszego Kościoła, i to bez względu na jego wyznanie, pochodzenie czy narodowość. Mimo, że jesteśmy jak powiedziałem nielicznym Kościołem, to prowadzimy obecnie na terenie naszego kraju 12 całodobowych domów opieki, 23 stacje diakonijne, w których udzielamy doraźnej pomocy, 10 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a w każdej naszej parafii, biedni i bezdomni ludzie zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Nasi duchowni są wyczuleni na te wezwanie Apostolskie „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Gal. 6, 2) oraz bardzo poważnie biorą sobie do serca słowa Chrystusa który mówi do nas: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście”.
 
Jesteśmy świadomi tego, że obok nas żyją inni ludzie i dostrzegamy też, że ci wokół nas żyjący, są w różnym położeniu materialnym, zresztą podobnie i my. Jeden ma więcej, drugi mniej, inny tyle, aby jakoś żyć i przeżyć. Tak jest od początku dziejów ludzkości i dlatego Pan Jezus powiedział nam wyraźnie: „Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie” (Jan 12,8).
 
Obserwując życie, istnienie człowieka blisko i daleko w świecie wyraźnie widać, że potrzebna jest ogromna ilość dóbr tej ziemi, tego biblijnego chleba powszedniego, aby zaspokoić głód, niedostatek żywności, aby zabezpieczyć egzystencję każdemu człowiekowi, wszelkiemu stworzeniu. Trzeba też uświadomić sobie istnienie wszelkiego rodzaju domów pomocy społecznej, pomocy środowiskowej, szpitali i innych obiektów służby socjalnej, a zrozumie się potrzebę niesienia pomocy. Prawie na każdym miejscu i kroku słychać wołanie o pomoc, skargę na istniejące braki finansowe i materialne.
 
Na te wołania nie można być głuchym, obojętnym i nieczułym. Ktoś dzieli się posiadanymi dwoma złotówkami. Jedną daje ubogiemu i mówi, to dla ciebie, a ta druga złotówka dla mnie, bo więcej nie mam. Czy każdy jest w stanie chociaż w części podobnie uczynić?
 
Cieszy mnie fakt, że parafia ewangelicka w Mikołajkach prowadzi dwa całodobowe Domy Opieki ARKĘ i BETEZDĘ w Ukcie i że te domy wzięły na siebie trud przyjęcia pod swoją opiekę dodatkowo dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, bowiem to świadczy o zaangażowaniu tej parafii w dzieło miłosierdzia. Zaczerpnięte z wiersza Marii Konopnickiej hasło zjazdu „Serce człowieka - Słońcem dla Świata” wyraźnie wskazuje na waszą motywację do tego szlachetnego działania.
 
To, że do Mikołajek zapraszacie po raz trzeci już na zjazd pozostałe, działające na terenie waszego województwa domy, świadczy także o waszej otwartości i pragnienie poznawania siebie nawzajem.
 
Chciałbym pogratulować dyrekcji i wszystkim terapeutom tego naszego Ośrodka w Mikołajkach i we wszystkich Domach Samopomocy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego tych wspaniałych inicjatyw i zaangażowania. Niech Bóg Wszechmogący nadal Wam błogosławi i dodaje sił w waszej służbie, a wszystkim dostojnym gościom i uczestnikom tego Zjazdu oraz uczestnikom zajęć we wszystkich Domach Samopomocy, życzę każdego dnia, wielu radosnych przeżyć.
 
Niechaj wszystkie tutaj obecne serca jako słonce oświecają i ogrzewają miłością ten świat.
 
bp Janusz Jagucki