english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Seminarium diakonijne we Wrocławiu

W dniach 3-6.04.2008 r. we Wrocławiu odbyło się polsko-niemieckie seminarium w ramach partnerstwa Diakonii Kościoła i Fundacji św. Jana z Berlina, przygotowane przez Biuro Diakoni Polskiej.
 

 
Podczas obrad podejmowany był temat modlitwy Ojcze nasz w pracy diakonijnej. Uczestnicy tego spotkania mieli sposobność wysłuchać dwóch referatów przygotowanych zarówno ze strony polskiej przez ks.dr A. Korczago, jak i niemieckiej przez diakona Klausa Siegel. Obaj referenci zgodnie podkreślali wagę Modlitwy Ojcze Nasz w działaniach na rzecz bliźniego. Jednoznacznie określili potrzebę głębszej refleksji nad poszczególnymi prośbami tej modlitwy, gdyż jej słowa są nie tylko znane szerokiemu gronu odbiorców, ale mają ponadczasowe znaczenie. W referatach, oprócz myśli teologicznych zostały zarysowane również aspekty praktyczne. W popołudniowym czasie przeznaczonym na dyskusje padło wiele ciekawych spostrzeżeń, które mogą zostać wykorzystane przez uczestników w różnych obszarach pracy diakonijnej.
 

 
Celem tego spotkania była nie tylko wymiana myśli i doświadczeń w zakresie diakonii, ale i bliższe poznanie siebie nawzajem, jak i zakresu naszych działań dla dobra bliźniego w imię Trójedynego Boga. Dlatego też w programie seminarium przewidziano m.in. zwiedzanie ośrodka diakonijnego - Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Diakonię diecezji wrocławskiej i wizytę w parafii w Świdnicy.
 
Spotkanie zakończyło się w niedzielę uroczystym nabożeństwem we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej, podczas którego goście w krótkim przemówieniu wyrazili wdzięczność za gościnność i nadzieję na kontynuowanie partnerstwa.
 
diak. Karina Chwastek