english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie katechetów w Skoczowie

W czwartek 23 października 2008 r. odbyło się w Skoczowie kolejne spotkanie katechetów poświęcone metodyce nauczania.
 

 
Doradcy metodyczni religii ewangelickiej – diakon Ewa Below z Bielska-Białej i diakon Joanna Sikora z Cieszyna, prowadzą comiesięczne spotkania, w których uczestniczy 26 katechetów z terenu diecezji cieszyńskiej i katowickiej. We wrześniu omówiono prawa i obowiązki katechety w szkole i w parafii oraz przepisy prawne dotyczące organizacji lekcji religii, a spotkanie październikowe poświęcone było zagadnieniu powtarzania materiału.
 
Uczestnicy poznawali różne formy i metody aktywnego powtarzania z uczniami materiału z jednej i kilku lekcji oraz po zakończeniu całego działu. Podczas zajęć warsztatowych katecheci przeżywali praktycznie „lekcję powtarzania”, wykorzystując omówione wcześniej metody. Mieli również możliwość podzielenia się z innymi katechetami swymi doświadczeniami i pomysłami.
 

 
Uczestnicy zapoznali się z pomocami katechetycznymi oferowanymi przez różne wydawnictwa. Nie zabrakło czasu na bieżące informacje o konkursach biblijnych, wystawach, akcjach diakonijnych oraz szkoleniu planowanym na drugi semestr.
 
Następne spotkanie na temat: „Rola pieśni w nauczaniu i wychowaniu” odbędzie się w listopadzie w Cieszynie.
 
Anna Wantulok