english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Symeon

Sędziwemu słudze
Czynisz Panie
Według swego słowa;
Przeto dusza moja
Ten świat już opuścić
Jest teraz gotowa.
 
Posłańca twojego
Oczy moje
Widziały w dzieciątku,
Które było słowem
U Ciebie,
Stwórcy wszego,
Na samym początku.
 
Dałeś zbawiciela
Przed obliczem
Krain wszelkich ludów
Dla poznania Ciebie
Przez wiarę, w pokoju,
Boga wielkich cudów
 
Światłość dla jasności
Serc człowieczych
Z Niego zawsze bije.
Każdy oświecony
Tymi promieniami
Dla wieczności żyje.
 
                                                P. A.
  
Bielsko-Biała, 28 grudnia 2008 r.