english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Na przełomie lutego i marca 2008 r. odbyła się II sesja IV Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Delegaci zebrali się po raz kolejny w Warcinie, w budynkach tamtejszego Zespołu Szkół Leśnych i Ogólnokształcących.
    

Miejsce obrad - budynek starej wozowni w Warcinie
 
W pierwszym dniu, 29 lutego, wysłuchano dwóch prelekcji pt. „Drogi i bezdroża wychowania chrześcijańskiego w rodzinie”, którą wygłosił ks. dr Adrian Korczago oraz „Początki państwa polskiego, chrystianizacja na ziemiach polskich”, która przygotował dyrektor Zespołu Szkół Leśnych, Piotr Mańka. Drugi dzień rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym, które w zaadaptowanym na kaplicę zabytkowym budynku starej wozowni poprowadził zwierzchnik Diecezji bp Michał Warczyński.
 

 
Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady. Wysłuchano sprawozdań, a następnie dyskutowano na aktualne i istotne tematy. Należała do nich m. in. kwestia obecności poszczególnych parafii w Internecie, troski o przekazywanie aktualnych i rzeczowych informacji o życiu parafialnym. Podjęto także decyzję o organizacji cyklicznych, dorocznych diecezjalnych ewangelizacji. Po raz pierwszy ciężar zorganizowania takiego przedsięwzięcia wzięła na siebie parafia w Poznaniu. Z zadowoleniem przyjęto informacje o rychłym zakończeniu budowy Centrum Parafialnego w Koszalinie. Uroczyste nabożeństwo z tej okazji, połączone z poświeceniem i otwarciem obiektu, odbędzie się w dniu 17 maja. Z kolei parafia w Ostrowie Wielkopolskim wzbogaciła się o kaplicę, która powstała w jednej z parafialnych nieruchomości, natomiast kościół parafialny w Słupsku zyskał organy. Jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć będzie rozpoczęcie budowy kościoła w parafii pilskiej.
 

 
Omówiono także nowe publikacje parafialne. Parafia w Słupsku opracowała pozycję pt. „Ewangelicy..”, zawierającą materiały i artykuły przygotowane na potrzeby sesji poświęconej roli protestantyzmu na Pomorzu. Natomiast parafia w Gdańsku w siedzibą w Sopocie wydała pierwszy numer „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Publikacje te powstały przy wsparciu Diecezji, która zadeklarowała dalszą pomoc w podobnych inicjatywach, podkreślając potrzebę promowania luteranizmu, jego historii i dorobku.