english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod na Sępolnie

 Pierwszego marca 2008 roku we Wrocławiu w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzysztofa obradował synod diecezji wrocławskiej. Swoją wiosenną sesję rozpoczął nabożeństwem w ewangelickim kościele wojskowym im. Króla Gustawa Adolfa na Sępolnie, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Sławomir Janusz Sikora ze Szczecina. Po nabożeństwie obradom przewodniczył ks. bp Ryszard Bogusz, któremu na początku zebrani złożyli życzenia w związku z jego urodzinami.
 

 
Synod zebrał się w nowej sali parafialnej łączącej dom parafialny z kościołem. O życiu diecezji w swoim sprawozdaniu za rok 2007 mówił bp R. Bogusz. Następnie księża przedstawiali roczne sprawozdania: ks. Edwin Pech przedstawił sprawozdanie ewangelizacyjno-misyjne, ks. Robert Sitarek sprawozdanie z działalności diakonijnej, ks. Rafał Miller z działalności młodzieżowej, ks. Andrzej Fober z działalności Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. Marcin Orawski z Diecezjalnego Duszpasterstwa Więziennego. Wszystkie sprawozdania członkowie synodu otrzymali w formie drukowanej w nowym Roczniku Diecezjalnym. Po prezentacji sprawozdań odbyła się dyskusja nad nimi.
 

 
Następnie po omówieniu i przyjęciu sprawozdań finansowych diecezji za rok 2007, przyjęto preliminarz budżetowy na rok bieżący. Członkowie synodu zostali również poinformowani o planowanych uroczystościach na terenie diecezji wrocławskiej w roku 2008. Obrady zakończono modlitwą.
 
ks. Cezary Królewicz