english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod niemieckich luteranów

W dniach od 11 do 14 października 2008 r. obradował w Zwickau Synod Generalny Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD). Było ostatnie posiedzenie Synodu obecnej kadencji. Obrady odbywały się pod hasłem „Być luteraninem w XXI wieku.”
 
Głównym wydarzeniem Synodu był wybór zwierzchnika VELKD, którym został ponownie ks. bp Johannes Friedrich, pełniący równocześnie obowiązki biskupa Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Bawarii. Biskup Friedrich zdobył 52 głosy. Jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.
 
Programowy referat, dotyczący tożsamości luterańskiej wygłosił prof. Arnulf v. Scheliha z Osnabrück. Tradycyjnie Synod wysłuchał sprawozdania biskupa Kościoła oraz raportu bp. Friedricha Webera, odpowiadającego w VELKD za kontakty ze wspólnotą rzymskokatolicką, a także uchwalił budżet Kościoła na kolejny rok.
 
D.B.