english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szukajcie, a znajdziecie - czyli o poszukiwaniach w Pszczynie

27 grudnia 2007 r., w kościele ewangelickim w Pszczynie, po raz kolejny odbyło się spotkanie młodych luteran Diecezji Katowickiej. Od lat 70-tych świąteczne Zjazdy Diecezjalne mają miejsce właśnie w tym książęcym mieście.Tegorocznemu zjazdowi przyświecało hasło „Poszukiwania”. Spotkanie przygotowane zostało w całości przez gospodarzy – ks. radcę Jana Badurę oraz parafialną młodzież. Prekursor świątecznych zjazdów, pszczyński proboszcz, rozpoczął słowem powitania i modlitwą.

W dalszej części zebrani obejrzeli scenkę, w której dwóch turystów poszukiwało drogę do „perełki” Pszczyny – Muzeum Zamkowego. Niestety żadna z napotkanych po drodze osób (młody człowiek, staruszka, biznesmen) nie wskazali im drogi. Nawet mapa, która jak się na końcu okazało była mapą Krakowa, nie doprowadziła ich do celu.Kolejną atrakcją był konkurs, polegający na jak najszybszym znalezieniu i odczytaniu podanego przez konferansjerów wersetu biblijnego. Najlepszą osobą w tej dziedzinie okazała się Kasia z Mysłowic.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 9 grup. Każda grupa miała za zadanie przedyskutować temat życiowych celów oraz ich realizacji. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, w jakim celu przyszedł na świat Pan Jezus. Na koniec pracy grupowej wszyscy uczyli się na pamięć jednego z wersetów biblijnych, który dotyczył poszukiwań.

Kilkoma przemyśleniami na temat życiowych poszukiwań podzielił się ks. Mirek Czyż (Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży). Zaczął od tego, że święta Bożego Narodzenia nierozerwalnie łączą się z poszukiwaniem: Maria i Józef szukali miejsca schronienia, pasterze i mędrcy szukali nowonarodzonego króla, aby mu złożyć pokłon, a wysłannicy Heroda także poszukiwali tego króla, by go zgładzić. Dalej mówił, że także w życiu poszukujemy różnych miejsc, rzeczy oraz odpowiedzi na ważkie pytania. Szukając ich, posługujemy się najczęściej mapą, korzystamy z mediów czy też z porad innych osób. Ks. Czyż podkreślił, że dla wierzącego najważniejszym miejscem poszukiwania życiowych rozwiązań jest Biblia. Powołał się przy tym na treść Ps 1., gdzie szczęśliwym zostaje nazwany człowiek, który zgłębia prawdy Bożego Słowa. Psalmista porównuje go do urodzajnego drzewa wydającego dobre owoce. Ci zaś, co okazują posłuszeństwo radom bezbożnych, szyderców i grzeszników, zostali przyrównani do plewy unoszonej lada podmuchem wiatru.Na zakończenie pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa na Nowy Rok przekazał młodzieży zwierzchnik Diecezji Katowickiej, bp Tadeusz Szurman, który od początku swej służby w Kościele ściśle związany jest z duszpasterstwem wśród młodych ludzi.

Po modlitwie i błogosławieństwie udzielonym bp. T. Szurmana, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjny słodki poczęstunek, kawę i herbatę do budynku parafii.

Oprawę muzyczną na tegoroczny zjazd przygotował zespół „Luter Park” z Bielska-Białej.

Każdego roku uczestniczy otrzymują drobny gadżet jako pamiątkę poświątecznego spotkania. Tym razem była to mapa Pszczyny, przypominająca o poszukiwaniach. Mamy nadzieję, że każdy podczas zjazdu albo po powrocie do domu poddał refleksji swoje dotychczasowe życie i zastanowił się, jak ważny na co dzień jest Pan Bóg oraz że warto sięgać po Biblię w kwestii nurtujących pytań egzystencjalnych. W Słowie Bożym na pewno znajdzie się to, czego się szuka…

Tekst: Katarzyna Wolnarek, Justyna Błaszczyk
Zdjęcia: Marcin Wacławik