english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uroczystości w Mikołajkach

Miniony weekend - 2-3 lutego 2008 r. - minął w parafii mikołajskiej pod znakiem uroczystości związanych z przejściem w stan spoczynku dotychczasowego proboszcza, ks. Franciszka Czudka oraz dziękczynieniem za jego i małżonki owocną służbę.
 

 
Już w sobotni poranek dotarli do Mikołajek pierwsi goście – Chór Gloria z parafii ewangelickiej w Skoczowie wraz z długoletnim opiekunem, ks. Andrzejem Czyżem. Chórzyści odwiedzili Mikołajki nie po raz pierwszy. Ks. F. Czudek bowiem jest mocno związany emocjonalnie ze swoją rodzinną skoczowską parafią i wielokrotnie zapraszał tamtejszy chór wraz z duszpasterzami na Mazury. Po krótkim odpoczynku chórzyści przeprowadzili próbę w kościele, by o godzinie 16.00 dać koncert. Mikołajska świątynia wypełniła się nie tylko miejscowymi parafianami, ale także licznymi gośćmi spoza naszej wspólnoty, którzy chcieli wziąć udział w tej muzycznej uczcie. Chór Gloria jest znany z tego, że występuję w rożnych konfiguracjach, tzn. jako chór mieszany, męski i żeński. Tak było też i tym razem. Chór wykonał pieśni o charakterze religijnym oraz kilka ludowych utworów ze Śląska Cieszyńskiego, które wzruszyły do głębi zarówno ks. F. Czudka, jak również piszącego te słowa. 
 

 
Główna część uroczystości miała miejsce podczas niedzielnego nabożeństwa dziękczynnego. Kościół Świętej Trójcy wypełniony był zarówno zborownikami, jak również gośćmi z bliska i daleka. Zebranych powitał proboszcz administrator ks. Bogusław Juroszek słowami apostoła Pawła z I Listu do Tesaloniczan: Nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Zachęcił do dziękowania Bogu za służbę ks. Franciszka Czudka w Mikołajkach i wezwał do modlitwy o dalsze błogosławieństwo dla parafii i całej wspólnoty kościelnej. Powitał również gości, a pośród nich zwierzchnika Kościoła bpa Janusza Jaguckiego z małżonką, bpa seniora Janusza Narzyńskiego z małżonką, zwierzchnika Diecezji Mazurskiej, bpa Rudolfa Bażanowskiego, dyrektor Diakonii Polskiej - Wandę Falk, jak również licznie zgromadzonych przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli: wojewódzkiego, powiatowych, miejskich i gminnych oraz gości ekumenicznych.
 

 
W pierwszej części zaproszeni goście mieli sposobność skierować kilka słów pod adresem ks. Franciszka Czudka. Przebrzmiewało w nich uznanie i podziw dla całego dzieła, jakiego dokonał z Bożą pomocą na terenie parafii mikołajskiej, która przez 17 lat wytężonej służby jego i małżonki zmieniła się nie do poznania. Dysponuje obecnie domami opieki stałego i dziennego pobytu, domem gościnnym, dobrze rozwiniętą infrastrukturą.
 
W głównej części nabożeństwa kazanie wygłosił bp Janusz Jagucki. Nawiązał do dzieła ks. F. Czudka, wspomniał też o odpowiedzialności ciążącej na jego następcy. W swoim rozważaniu oparł się na słowach z księgi Jozuego, w których Bóg obiecuje temu przywódcy narodu wybranego swą pomoc, ale oczekuje od niego odwagi, wiary i wytrwałości. Po okolicznościowym przemówieniu biskupa seniora ks. Janusza Narzyńskiego miała miejsce wzruszająca chwila błogosławieństwa ks. Czudka i jego małżonki, którego dokonali trzej obecni biskupi.
 

 
Następnie zebrani mieli sposobność wyznać swe grzechy Bogu podczas spowiedzi, w której poprowadził ich ks. Andrzej Czyż  i przystąpić do Stołu Pańskiego.
 
ks. Bogusław Juroszek
 

  
Raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej podniosłej uroczystości - Księżom Biskupom, chórowi, zespołowi hejnalistów, wszystkim gościom, a nade wszystko Bogu, który tak błogosławi naszej Parafii.
 
W imieniu parafian chcę też wyrazić wdzięczność i radość, że chór Gloria ze Skoczowa zechciał odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie Rady Parafialnej, przebył całą Polskę, by dać tak piękny występ, a potem ubogacić niedzielne nabożeństwo.
    
  
Czytaj również: Kazanie bpa Janusza Jaguckiego