english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

W ciszy poranka

W miasteczku jeszcze cisza,

Tylko ptaki śpiewają,

Słońce na błękitnym niebie,

W dali fale oceanu grają.

  

Wszystko Bogu się kłania

Za cudowne stworzenie;

Oby się wszyscy kochali –

Takie poranne snuję marzenie.

 

Dzięki za Twe prowadzenie,

Lotu czas szczęśliwy,

Miej nas nadal w swej opiece,

Całej ziemi bądź życzliwy.

 

W życzliwości swojej, Panie,

Chciej nam błogosławić,

Nie licz przewinienia nasze,

Ale racz nas wszystkich zbawić!

  
                                            P. A.
 
O poranku w Manta Rota,

7 czerwca 2008 r.