english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

W rocznicę urodzin śp. Stanisława Hadyny

25 września 2008 roku mija 89. rocznica urodzin znakomitego artysty, kompozytora, pisarza i dramaturga, a nade wszystko twórcy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – Stanisława Hadyny.
 

 
Okolicznościowy koncert z okazji rocznicy urodzin śp. prof. Stanisława Hadyny odbył się w ewangelickim kościele p. Piotra i Pawła w Wiśle w niedzielne przedpołudnie 21 września br. bezpośrednio po nabożeństwie, w czasie którego wspomniano twórcę „Śląska”. Zebranych, którzy wypełnili wiślańską świątynie powitał proboszcz parafii, ks. Waldemar Szajthauer wspólnie z dyr. Adamem Pastuchem. Proboszcz nawiązał do rozpoczynającego się dla „Śląska” sezonu artystycznego 2008-2009, który obejmuje zarówno 90-lecie urodzin Stanisława Hadyny (25 wrzesień 1919), jak i 10. rocznicę jego śmierci (1 styczeń 1999). Będzie to Rok Stanisława Hadyny, także z wiślańskim akcentem.
 
Jak powiedziała pełnomocnik ds. artystycznych Izabela Migacz dla „Naszego Dziennika” „Pragniemy przygotować możliwie wiele takich propozycji, które związane są z założycielem i patronem naszego zespołu, a przede wszystkim z jego wizją artystyczną. Profesor Hadyna wielką wagę przywiązywał szczególnie do zapisu muzycznego, przeniesienia na scenę i wystylizowania tego wszystkiego, co w folklorze ziemi cieszyńskiej i Beskidów jest najpiękniejsze, bo stamtąd, a dokładniej z Karpętnej na Zaolziu, się wywodził. Stąd - jak sam często mówił - spoglądał z lotu ptaka na wszystko, co rozpościera się u podnóża gór. Była to nie tylko pewna metafora, pewien aforyzm odnoszący się do swoistego filozoficznego nastawienia profesora do rzeczywistości, ale także swego rodzaju metafora jego podejścia do sztuki, która wzięła się właśnie z życia, natury i folkloru górskiego. Do tego właśnie chcemy nawiązać w czasie Roku Stanisława Hadyny”.
 

 
Wiślański akcent to koncert kolęd w sobotę 3 stycznia 2009 r., który zaplanowano w wiślańskim kościele ewangelickim, z którego żegnano przed 10. laty śp. Stanisława Hadynę.
 
Koncert z okazji rocznicy urodzin śp. prof. Stanisława Hadyny rozpoczął się od uwertury Intermezzo – P. Mascagniego, po którym zespół wykonał pieśń „Wierzyć mnie, Panie ucz”
R. Maschera w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny. Utwory sakralne wypełniły pierwszą część koncertu. Wysłuchaliśmy takich pieśni jak: „Panis Angelicus”, „Widząc jak ktoś płacze”, „Ojcze Nasz” oraz „Agnus Dei – z „Mszy Koronacyjnej” W. A. Mozarta.
 
Drugą część koncertu wypełniły utwory ludowe: „Hej koło Cieszyna”, „Ani ta ptaszyna”, „Dzióbka dej”, „Hej mój Jasinek”, „Pod moim okienkiem”, „Hej, ziemio cieszyńska”, „Szumi doliona”, „Słoneczko”, „Piloreczka”, oraz „Idzie baca groniem”. Wszystkie utwory w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny.
 
Dziękując za koncert ks. Waldemar Szajthauer zwrócił uwagę na interesujący program koncertu, który w swej treści nawiązywał do bogactwa śląskiej ziemi, jej wiary, tradycji i zwyczajów codziennego życia. Wyraził radość, że tak jak Wisła płynie przez Polskę tak z pieśnią wykonywaną przez „Śląsk” płynie bogactwo i piękną naszego regionu. To sprawia, że lud śląskiej ziemi dumny jest ze swego zespołu, który jest godny by być zespołem narodowym.
 
Słowa podziękowania za piękny koncert wypowiedział także Burmistrz Miasta Wisła Andrzej Molin.
 

 
Po koncercie cały Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” udał się na wiślański „Groniczek” by przy grobie śp. Stanisława Hadyny pochylić głowy w modlitwie dziękczynnej prowadzonej przez ks. Waldemara Szajthauera. Zespół na płycie grobu złożył kwiaty, wyraz pamięci
o urodzinach swego założyciela i dowód wdzięczności za spuściznę, którą zostawił.