english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wałbrzyskie działania

Międzynarodowa Akademia Młodych i doroczne spotkanie rycerzy Zakonu Joannitów w Wałbrzychu
  
W czasie dorocznego spotkania rycerzy Zakonu Joannitów, które w tym roku odbyło się na zamku Książ w Wałbrzychu, międzynarodowa grupa robocza przedstawiła efekty swojej pracy nad Międzynarodowa Akademią Młodych (MAM) – wspólnym projektem parafii wałbrzyskiej, CME i Zakonu Joannitów.
 

 
Pomysł na Międzynarodową Akademię Młodych wyniknął z potrzeb lokalnych. W Wałbrzychu przez wiele lat utrzymywało się bardzo wysokie bezrobocie, które powodowało bezsilność i zniechęcenie wśród mieszkańców. Reagując na te potrzeby, realizowane były i są wraz z CME imprezy kulturalne (jak Warsztaty Gospel), edukacyjne i prewencyjne. Po odzyskaniu przez parafię budynków w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko, narodził się pomysł centrum młodzieżowego, które wypełni stare mury nową treścią – mówił ksiądz Waldemar Szczygieł, przypominając historię przedsięwzięcia.
 
Lokalna społeczność i młodzież potrzebują zachęcenia i aktywizacji opartych na metodzie Peer Leadership. Międzynarodowa Akademia Młodych będzie wdrażać tę metodę i wspierać młodych w realizowaniu projektów – wyjaśniała Katarzyna Heinrich, koordynator projektu.
 

 
Peer Leadership to jedno z modnych haseł, które na dobre zawitało w Polsce kilka lat temu – mówił ks. Grzegorz Giemza. Ta modna nowość „z zachodu” to metoda edukacji nieformalnej, która jest od dawna z powodzeniem wykorzystywana w pracy młodzieżowej w Kościele. Polega na kształtowaniu przywódców, którzy będą w stanie przewodzić grupom swoich rówieśników. Od ponad 10 lat Centrum Misji i Ewangelizacji prowadzi Kursy Liderów Młodzieżowych, przez które przewinęło się wielu młodych liderów Kościoła, a który swoją zawartością nie odbiega od kursów tego typu organizowanych na poziomie europejskim.
 

 
Szymon Kopiecki z zarządu Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy (JDP) przedstawił aktualną działalność stowarzyszenia. JDP jest polskim stowarzyszeniem, które powstało dla koordynacji działań zakonników na terenie Polski. Jego głównym polem działania jest pierwsza pomoc i ratownictwo, ale angażuje się również w pracę młodzieżową.
 
Współpraca partnerów projektu zacieśnia się. Od stycznia działa w Wałbrzychu oddział regionalny Stowarzyszenia. Oprócz stacji socjalnej Zakonu Joannitów, w budynku parafii mieści się teraz również biuro regionalne stowarzyszenia JDP. JDP realizuje w Wałbrzychu projekt Szkolna Służba Medyczna, w ramach którego grupy uczniów w szkołach zostają przeszkoleni, przygotowani i wyposażeni do udzielania pierwszej pomocy kolegom i koleżankom. Szkolni sanitariusze mogliby stać się w przyszłości odbiorcami kursów i szkoleń prowadzonych przez Akademię Młodych. Stowarzyszenie dysponuje pojazdem przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, który ma służyć potrzebującym mieszkańcom Wałbrzycha.
 
 
Projekt MAM rozwija się wielotorowo. Rozpoczęły się prace nad koncepcją rewitalizacji i remontu budynków na Szczawinku. Studenci Politechniki Wrocławskiej pod nadzorem dr Andrzeja Poniewierki przygotowali inwentaryzację. W mroźne marcowe dni mierzyli każde pomieszczenie, każdy schodek, każde okno, każdy szczegół. Następnie grupy studentów na podstawie sporządzonych planów opracowały wstępne koncepcje rewitalizacji i modernizacji. Wszelkie działania prowadzone w tym kierunku mają w przyszłości wpływać na zmianę jakości życia młodego pokolenia.
 
K.H.