english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Warszawscy stulatkowie

Aż dwoje członków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w lutym 2008 roku świętowało swoje SETNE URODZINY!
 
Pani OLGA GAJDECZKO dnia 7 lutego 2008 r. obchodziła ten szczególny Jubileusz. Od maja ubiegłego roku jest ona pensjonariuszką EOD „Tabita” Jubileuszowe uroczystości tych szczególnych urodzin rozpoczęły się już 3 lutego. W nabożeństwie z Komunią Świętą prowadzonym przez ks. dr. Włodzimierza Nasta uczestniczyła dostojna Jubilatka. A po południu życzenia Jubilatce złożył w imieniu swoim i Rady Parafialnej proboszcz parafii ks. Piotr Gaś z Małżonką oraz ks. Sławomir Sikora z Małżonką.
 
Olga Gajdeczko z ks. dr. Włodzimierzem Nastem
 
Natomiast w Dniu Urodzin - 7 lutego przybyły do EOD „Tabita” z życzeniami liczni goście, a wśród nich przedstawicielki Burmistrza, diakon Małgorzata Gaś, Kurator Diecezji - Aldona Karska, licznie zgromadzeni pracownicy i pensjonariusze EOD „Tabita”.
 

Jubilatka z rodziną i przyjaciółmi
 
Pani Olga Gajdeczko urodziła się dn. 7 lutego 1908 r. w Warszawie jako najstarsza córka Andrzeja i Lidii z d. Filipp Bajerów. Ukończyła parafialną powszechną szkołę w Warszawie, potem gimnazjum w Łowiczu. Zawsze była ściśle związana z Parafią Świętej Trójcy w Warszawie. Jeszcze w młodości angażowała się w pracę na rzecz biednych i starców oraz w szkółce niedzielnej. 3 sierpnia 1939 roku wyszła za mąż za Bogumiła Gajdeczko. Całą wojnę przebywała w Warszawie, mąż związany był z działalnością w AK. W trakcie powojennej przez jakiś czas mieszkała z mężem w Częstochowie, a od lat 50 w Kobyłce k/Warszawy. Państwo Gajdeczko aktywnie uczestniczyli w pracach Parafii i odbudowie kościoła. Pani Olga dużo czasu poświęcała pracy społecznej, nie tylko w Parafii, ale także na terenie Kobyłki. Kierowała się w życiu dekalogiem. Czytali z mężem Biblię i śpiewali pieśni kościelne. Ich rodzinną pieśnią śpiewaną od dzieciństwa przy wszystkich wzniosłych uroczystościach jest pieśń „ Za rękę weź mnie Panie i prowadź sam”.
 
19 lutego 2008 r. 100 lat życia ukończył inny członek Parafii Świętej Trójcy w Warszawie - Profesor JAN ODERFELD. W tym szczególnym dniu Politechnika Warszawska uhonorowała Pana Profesora godnością doktora honoris causa. Uroczystość, która odbyła się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej zgromadziła liczne rzesze wybitnych inżynierów, naukowców, uczniów Pana Profesora, przyjaciół i rodzinę.
 
prof. Jan Oderfeld
 
Czcigodnego Jubilata i zgromadzonych gości, powitał Rektor Politechniki a laudację wygłosił promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior. Po uroczystym wręczeniu promocji doktora honoris causa Jubilat wygłosił kilka słów podziękowania a przygotowane przez Niego przemówienie odczytała córka. Na tej podniosłej uroczystości obecni byli również przedstawiciele Parafii Św. Trójcy: proboszcz ks. Piotr Gaś, kurator Diecezji Warszawskiej Aldona Karska oraz przedstawicielka Rady Parafialnej Maria Chmiel.
  
Składanie życzeń
 
Profesor Jan Oderfeld urodził się w Częstochowie 19 lutego 1908 r., w 1924 roku zdał maturę w państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, dyplom tej uczelni uzyskał w 1930 r. Był konstruktorem silników samolotowych i współautorem pierwszego w kraju modelu turbinowego silnika odrzutowego. Już przed wojną był wykładowcą w Szkole Podchorążych Lotnictwa. W latach okupacji kierował warsztatem mechanicznym „Rolnik” w Skierniewicach.
Po wojnie pracę dydaktyczną i naukową kontynuował w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda i na Politechnice Warszawskiej. W 1951 r. obronił doktorat, w 1955 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1961 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Ten wybitny uczony i twórczy inżynier jest autorem ok. 200 prac w tym 15 książek i skryptów.
 
Aldona Karska