english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Westchnienie

Nawracaj mnie, Panie,

do siebie.

Na wszystkich drogach

moich

niechaj anioł stanie

od Ciebie

                   i strzeże.

 

Dozwól mieć w sercu,

li tylko,

Słowo twej prawdy,

co stwarza;

W mądrości rozumu

przysparza

                   człowiekowi.

 

Tyś Bogiem moim

odwiecznym.

Śpiewem, mej duszy,

serdecznym

chwalę żeś Panem

jest pośród

                   ziemiany.

P.A.                                            Z porannej inspiracji słowa:

Bielsko, 8.02.2008 r.                 „Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś              

                                                 Panem, moim Bogiem!” Jr 31,18