english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wizyta bpa Wolfganga Hubera w Warszawie

bp Wolfgang HuberW dniach 24-26 listopada 2008 r. składa wizytę w Polsce bp Wolfgang Huber, profesor teologii ewangelickiej, wybitny niemiecki etyk i intelektualista, zwierzchnik Kościoła ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i Górnych Łużyc, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD).
 
Powodem wizyty jest przyznanie bp Wolfgangowi Huberowi przez Chrześcijańska Akademię Teologiczną w Warszawie doktoratu honoris causa. Wizyta współorganizowana jest przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie.
 
W ramach wizyty odbędą się m.in.:
 
· 24 listopada 2008, godz. 19, kościół Św. Trójcy w Warszawie, Pl. Małachowskiego 1 - Koncert Beaty Bednarz oraz Piotra Kominka. Patronat nad koncertem objęła Ambasada Niemiec
 
· 25 listopada 2008, godz. 11, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21c - Uroczystość nadania bp. prof. W. Huberowi tytułu Doktora Honoris Causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
 
· 25 listopada 2008, godz. 18, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21c - Spotkanie ekumeniczne pod hasłem Europa wspólnotą wielu doświadczeń, podczas którego wykład wprowadzający pt. Kwestia przyszłości Unii Europejskiej. Oczekiwania z perspektywy kościelnej wygłosi bp prof. W. Huber.
 
Bp Wolfgang Huber w1980 r. uzyskał profesurę w zakresie etyki społecznej na uniwersytecie w Marburgu, a w 1984 r. objął katedrę teologii systematycznej na uniwersytecie w Heidelbergu. W 1989 r. był profesorem wizytującym w Emory University w Atlancie. W 1994 r. został wybrany na urząd biskupa Kościoła ewangelickiego Berlina i Brandenburgii (później przyłączono także Górne Łużyce), a w dziesięć lat później - przewodniczącym Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.
 
Przewodniczenie Radzie sprawiło, że stał się jedną z głównych postaci ewangelicyzmu, i to nie tylko w wymiarze niemieckim. Reprezentował klarowne stanowisko w wielu kwestiach społecznych, m.in. bioetyki, rozumienia sprawiedliwości, służby wojskowej, wojny irackiej, integracji europejskiej, relacji z judaizmem i islamem, nauczania religii w szkole, kształtu edukacji ogólnej. W dialogu ekumenicznym podkreślał znaczenie zarówno wrażliwości wobec partnera, jak i konieczność kształtowania i utwierdzania własnej tożsamości wyznaniowej.
 
W pracy naukowej dokonał twórczej reinterpretacji dorobku teologii ewangelickiej, łącząc namysł teologiczny z dogłębną znajomością szczegółowych kwestii z zakresu etyki filozoficznej, bioetyki czy teorii społeczeństwa. Jest autorem wielu monografii naukowych, które często stawały się standardami w debacie akademickiej. Do najważniejszych publikacji i nalezą: Kirche und Öffentlichkeit (1973), Folgen christlicher Freiheit. Ethik und Theorie der Kirche im Horizont der Barmer Theologischen Erklärung (1983), Konflikt und Konsens. Studien zur Ethik der Verantwortung (1990), Die tägliche Gewalt. Gegen den Ausverkauf der Menschenwürde (1993), Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik (1996), Der gemachte Mensch. Christliche Ethik und Bioethik (2002).
 

 

Z okazji przyznania bp Wolfgangowi Huberowi doktoratu honoris causa przez Chrześcijańska Akademię Teologiczną w Warszawie odbędzie się koncert Beaty Bednarz (www.warto.com.pl/sklep.php). Koncert odbędzie się w poniedziałek, 24 listopada 2008 o godz. 19 w kościele Św. Trójcy w Warszawie, Pl. Małachowskiego 1. Koncert objęła patronatem Ambasada Niemiec.
 
W koncercie udział wezmą: Beata Bednarz - wokalistka Śpiewa soul, gospel, blues, pop. Gość i laureatka wielu festiwali. Od wielu lat kojarzona z nurtem gospel. Współpracowała m.in. z „Heavy blues”, „Amenbend”, „Trzecia Godzina Dnia”. Koncertowała i nagrywała z wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej m.in.: Marylą Rodowicz, Edytą Górniak, Andrzejem Piasecznym, Mietkiem Szcześniakiem, De Mono, Budką Suflera, Kayah. Śpiewała tytułową piosenkę „Krąg życia” w filmie „Król Lew” w polskiej wersji językowej (Disney 2001) i „Mój brat niedźwiedź II”(Disney 2006). Głos ośmiu edycji „Tańca z gwiazdami”. Wraz z Lorą Szafran i Patrycją Golą tworzy zespół BIG STARS.
 
Wydała 7. solowych projektów. Ostatni z nich to „Zwątpienie-Zdziwienie”. Piotr Kominek - instrumenty klawiszowe Aranżer, kompozytor, muzyk Budki Suflera, współpracujący od wielu lat z Mieczysławem Szcześniakiem oraz wieloma gwiazdami polskiej sceny muzycznej m. in.: Ireną Santor, Robertem Chojnackim, Kasią Kowalska i in.