english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zespół ds. Konwencji Bioetycznej

W dniu 26 listopada 2008 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej przy Prezesie Rady Ministrów, powołanego zarządzeniem Premiera w dniu 8 kwietnie br..
 

 
W skład zespołu, któremu przewodniczył poseł dr Jarosław Gowin, wchodzili specjaliści z zakresu medycyny, biologii, prawa i etyki, reprezentującym zarazem pluralizm poglądów moralnych. W pracach 15-osobowej Komisji brał udział ewangelicki etyk ks. prof. Marcin Hintz, kierownik katedry teologii systematycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 
Zespół przedstawił Premierowi Donaldowi Tuskowi 82-stronnicowy raport, który ma posłużyć jako podstawa do prac nad ustawą bioetyczną w komisji sejmowej, ratyfikacją Konwencji Bioetycznej z roku 1997 oraz regulacją prawną metody sztucznego wspomagania prokreacji. Szczególnym przedmiotem prac zespołu było zagadnienie prawnych regulacji leczenia bezpłodności metodą in vitro.
 

 
Kościoły ewangelickie nie mają jasnego stanowiska w kwestii możliwości stosowania metody in vitro, podczas gdy Kościół rzymskokatolicki bezwzględnie jest przeciwny stosowaniu tej metody jako dopuszczalnej moralnie działalności terapeutycznej. Stanowisko polskiego Kościoła luterańskiego w tej kwestii nie jest sformułowane, a podczas prac komisji ks. Hintz prezentował pozycję dopuszczającą stosowanie metody in vitro i finansowanie jej przez państwo jako wyraz wspierania rodzin pragnących a nie mogących mieć potomstwa, przy jednoczesnym wyraźnym sprzeciwie wobec klonowania oraz badań naukowych na embrionach, jak też wyrażając brak zgody co do możliwości produkcji embrionów nadliczbowych i późniejszego ich zamrażania.
 
Nad kwestią uprawomocnienia etycznego stosowania metody in vitro pracuje Komisja ds. teologii i Konfesji Synodu Kościoła w ramach formułowania dokumentu bioetycznego Kościoła. Kościół ewangelicko-augsburski jest partnerem dialogu społecznego i pragnie być obecny we wszelkich ważnych dyskusjach publicznych, dotyczących ważnych kwestii aksjologicznych, moralnych i socjalnych. Udział w pracach zespołu ewangelickiego teologa był wyrazem takiego pojmowani misji Kościoła wobec społeczeństwa.