english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zjazd Chórów i Muzyków Kościelnych Diecezji Wrocławskiej

Przyglądając się muzyce samej, dostrzeżecie, że od początku świata została ona wpojona i wszczepiona we wszystkie stworzenia z osobna i razem.
 
M. Luter - Symphoniae jucundae
 
Niedziela Cantate to w kalendarzu liturgicznym Kościoła specjalny dzień po raz kolejny przypominający o znaczeniu muzyki oraz jej randze w nabożeństwie luterańskim. Zwykle ta niedziela zyskuje szczególną oprawę muzyczną – cantate – śpiewajcie, grajcie i muzykujcie na chwałę Boga! W naszym kościele nabożeństwo w niedzielę 20 kwietnia 2008 r. przepełnione było muzyką, powstałą w różnych okresach oraz skomponowaną w odmiennych stylach.
 

 
Zjazd Chórów i Muzyków Kościelnych Diecezji Wrocławskiej po raz kolejny zgromadził w kościele Opatrzności Bożej zespoły muzyczne oraz tych wszystkich, którzy upiększających oprawę niedzielnych nabożeństw.
 
W tym roku gościem szczególnym zjazdu był chór Jeronym czeskobraterskiej wspólnoty z Pragi. Zespół ten liczy sobie kilkadziesiąt lat tradycji i od początku czynnie uczestniczył w nabożeństwach praskiego zboru. Dyrygentem chóru od kilku lat jest Jonáš Hájek, który kontynuuje tradycję repertuarową zespołu obejmującą zwłaszcza dzieła pierwszych wieków czeskiej reformacji. Te specyficznie brzmiące dla dzisiejszego słuchacza dzieła przetrwały do naszych czasów w zachowanych kancjonałach (drukowanych śpiewnikach) oraz źródłach rękopiśmiennych.
 

 
W trakcie nabożeństwa wystąpił także zespół Wang (przygotowanie R. Zając) oraz chór ekumeniczny z Karpacza (dyr. R. Stankiewicz). Ponadto udział wzięli: chór Capella Ecumenica (dyr. A. Rajczyba) oraz chór kościoła Bożej Opatrzności. Między kolejnymi występami zespołów J. Gonzalez (sopran) i J. Springer (bas) wykonali kompozycje H. Schűtza, B. Pękiela oraz S. Bernardiego.
 
Część liturgiczną nabożeństwa poprowadził ks. M. Orawski, zaś kazanie wygłosił ks. R. Bogusz. Na organach grał M. Pilch. Część popołudniową niedzieli Cantate rozpoczął wykład Jonáša Hájka na temat: Kultura muzyczna w utrakwistycznych Czechach w latach 1420-1621 w świetle najnowszych badań. Czeski muzykolog przedstawił zgromadzonym słuchaczom wyniki prac analitycznych oraz inwentaryzacyjnych muzykaliów zachowanych w słowackich archiwach. Obfitość repertuaru i jego różnorodność jest zdumiewająca w porównaniu ze stanem polskich zbiorów z tego czasu. Popołudniowy koncert chóru Jeronym, w trakcie którego wystąpiła także Daniela Kadlečkowa (organistka Bethlehemskapelle w Pradze) zakończył tegoroczny program niedzieli Cantate we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej. Bogata oferta spotkała się z żywą reakcją ze strony Parafian, którzy licznie uczestniczyli we kolejnych jej częściach. Pragnę podziękować wszystkim za pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia, szczególnie zespołom oraz muzykom, którzy swoim występem upiększyli uroczyste nabożeństwo.
 
tekst: Dawid Ślusarczyk
zdjęcia: Iwona Orawska