english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł śp. ks. prof. Zachariasz Łyko

W wieku 79 lat zmarł we wtorek 22 stycznia 2007 r. pastor Kościoła Adwentystycznego, działacz ekumeniczny, teolog, filozof, nauczyciel akademicki śp. ks. prof. Zachariasz Łyko.
   
W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce list kondolencyjny wystosował Biskup Kościoła Janusz Jagucki.
 
Oto jego treść:
  
 
Przewodniczący Zarządu
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Paweł Lazar
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
 
Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o niespodziewanej śmierci brata
w posłudze Słowa Bożego prof. dra hab. Zachariasza Łyko.
 
W tej smutnej chwili rozstania łączę się z siostrami i braćmi Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej jednocześnie zapewniając o modlitewnej łączności, której wyrazem niech będą słowa zaczerpnięte z Objawienia Św. Jana 14, 13: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; Uczynki ich bowiem idą za nimi.
 
Jako Kościoły wyrosłe z tradycji Reformacji uznajemy, iż uczynki nie są konieczne do zbawienia. Jedynie Bóg przepełniony miłością pochyla się nad człowiekiem i usprawiedliwia go. Tymczasem uczynki są owocem wiary człowieka. One pozostają za człowiekiem nawet wówczas, kiedy przychodzi czas odejścia z doczesności.
 
Dziś złączeni w bólu i żalu pragniemy wskazać na uczynki, które pozostają za nieodżałowanym człowiekiem śp. Zachariaszem Łyko. Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za jego posługę Słowa Bożego, spuściznę naukową, za wszystkie skarby braterskiej miłości oraz życzliwości okazywanej nam wszystkim.
 
Pan Kościoła dozwolił śp. Zachariaszowi Łyko dożyć sędziwego wieku. Przepełnieni ufnością polecamy go łasce i miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który tak powiada swemu wiernemu słudze: Dobrze sługo dobry i wierny! Nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości Pana swego (Mt 25, 21).
 
Złączony w modlitwie
 
Bp Janusz Jagucki Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r
 

 

Zachariasz Łyko urodził się w 1929 r. w Zakopanem. Po uzyskaniu matury podjął w Krakowie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i studia teologiczne w Adwentystycznym Seminarium Duchownym. W 1948 roku powołany został do służby w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, działając początkowo w charakterze wykładowcy seminaryjnego, następnie jako pastor Zboru Poznańskiego i sekretarz Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów w Poznaniu.
 
Od 1959 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie piastował różne stanowiska, m.in. sekretarza i zastępcy przewodniczącego Kościoła Adwentystycznego, redaktora naczelnego Wydawnictwa "Znaki Czasu", dyrektora Ośrodka Radiowego "Głos Nadziei". W 1975 roku uzyskał doktorat, a w 1977 podjął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, na której habilitował się i uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Pełnił na niej przez wiele lat funkcję kierownika Katedry Filozofii i Socjologii. 
 
Dorobek naukowy prof. Łyki obejmuje ponad 2 tys. artykułów, rozpraw naukowych oraz ponad 30 książek. Wypromował kilkudziesięciu magistrów, kilku doktorów. Był współautorem ekumenicznego przekładu Pisma Świętego.