english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł śp. prof. Edmund Kazimierz Prost

śp. prof. Edmund Kazimierz ProstW niedzielę 20 stycznia 2007 r. w Lublinie zmarł śp. prof. Edmund Kazimierz Prost.
   
Prof. dr hab. dr h.c. mult. Edmund K. Prost urodził się 9 kwietnia 1921 r. w Janowie Lubelskim jako syn Edmunda i Kazimiery z d. Rylska. Był potomkiem w linii męskiej hugenotów francuskich, przybyłych do Polski w początku XIX w. z miasta Colmar w Alzacji we Francji. Pierwsi osadnicy w okolicach Płocka (Wyszogród) zajmowali się ogrodnictwem i cukrownictwem.
  
Ojciec profesora Edmund był oficerem Wojska Polskiego i został stracony przez hitlerowców w Chełmie po wybuchu II wojny światowej. Śp. Edmund K. Prost ukończył studia weterynaryjne w 1949 r., a w roku 1950 uzyskał tytuł doktora medycyny weterynaryjnej na UMCS w Lublinie. Tytuł profesora zwyczajnego nadano mu w roku 1976. W latach 1961–1991 był kierownikiem Katedry (Instytutu) Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia na Wydziale Weterynaryjnym.
 
W okresie od 1962 do 1966 pełnił funkcję dziekana, a w latach 1981-1987 pierwszego z wyboru rektora Akademii Rolniczej w Lublinie. Udzielał się w wielu towarzystwach naukowych, między innymi w latach 1981–1987 pełnił funkcję wiceprezesa Światowego Stowarzyszenia Weterynaryjnego. Od 1991 r. był prezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
 
Wydał 7 książek z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz ogłosił ok. 150 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych. Od 1967 r. aż do śmierci był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Medycyna Weterynaryjna”. Ś.p. Edmund K Prost był doktorem honoris causa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Akademii Rolniczej w Lublinie.
 
Wdowa po prof. Edmundzie Proście, Maria Salomea z d. Waligórska, jest profesorem nauk weterynaryjnych na Akademii Rolniczej w Lublinie, zaś jedyny syn Marek Edmund jest profesorem nauk medycznych w zakresie okulistyki.
 
Uroczystości pogrzebowe Zmarłego rozpoczną się 26 stycznia o godz. 12.00 z kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Ewangelickiej 1 w Lublinie.