english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmiany u japońskich luteranów

W Japonii żyje niespełna 28 tys. luteranów, należących do trzech Kościołów. W ciągu ostatnich miesięcy dwa Kościoły wybrały nowych zwierzchników oraz dyskutowały o wewnętrznej misji Kościoła.
 
Nowych zwierzchników z tytułem prezydenta Kościoła wybrał Ewangelicko-Luterański Kościół Kinki (2,7 tys. wiernych). Został nim 46-letnie teolog, ks. Shigeo Sueoka. Natomiast na czele Japońskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (JELC) stanął ks. Sumiyuki Watanabe.
Podczas obrad Synodu JELC dyskutowano również o misji Kościoła – kościelny "parlament" zaakceptował wstępny raport dotyczący strategii misyjnej „Power Mission 21”, dotyczący pracy wśród starszych zborów, programów kształceniowych dla księży oraz konfirmantów.
 
W Japonii działa jeszcze Japoński Kościół Luterański, do którego należy nieco ponad 2,7 tys. członków.
 
Dariusz Bruncz