english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmiany w przepisach

Informacja o zmianach w Statucie i Regulaminie Działania Komisji Historycznej z dnia 23 października 2008 r.
 
Rada Synodalna na posiedzeniu w dniu 23 października 2008 roku podjęła następujące uchwały
 
Uchwała nr 1
 
„Dokonać zmian z Statucie Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP polegających na zamianie w par. 9 ust. 6 zwrotu „osoby, których dotyczy postępowanie” na zwrot „osoby badane”. Tym samym otrzymuje on brzmienie:
 
"Dostęp do dokumentów Komisji mają wyłącznie jej członkowie, członkowie Kolegium Komisji, powołani przez Kolegium Komisji konsultanci w zakresie odpowiadającym ich powołaniu oraz osoby badane, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym".
 
Uchwała wchodzi z życie z dniem uchwalenia.”
 
Uchwała nr 2
 
„Dokonać zmian w Regulaminie Działania Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w par. 3 polegających na zmianie numeru ustępu 11 na 12 i wpisanie ust. 11 o treści:
 
„W wypadku nie stwierdzenia podstaw do przekazania sprawy do Kolegium, Komisja Historyczna przesyła osobie badanej stosowne postanowienie, zawiadamia ją o zebranych w sprawie dokumentach oraz możliwości zapoznania się z nimi”.
 
Uchwała wchodzi z życie z dniem uchwalenia.
 
Warszawa, 23 października 2008 r.