english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Noworoczne Biskupa Kościoła

Siostry i Bracia w Chrystusie,
 
W Nowy Rok Pański 2008 wkraczamy ze słowami hasła biblijnego „Ja żyję i wy żyć będziecie” ( J 14, 19b). Słowa te kierują naszą uwagę w stronę źródła wszelkiej nadziei, siły i wiary chrześcijańskiej, w stronę Jezusa Chrystusa. On sam - nasz Pan i Zbawiciel wypowiada te słowa.
 
Nie istnieje nic bardziej wiarygodnego, nic, co lepiej i mocniej mogłoby nas przekonać o prawdziwości wiary chrześcijańskiej, niż słowa samego zmartwychwstałego Pana „Ja żyję i wy żyć będziecie”. Chrystus powiedział: „Gdzie ja jestem, tam i wy będziecie”. Właśnie Jezus, tylko Jezus jest naszą jedyną nadzieją. W słowach Jezusa Chrystusa nie ma żadnych niedomówień, nie wymagają zmian czy poprawek. Wiedząc, widząc i przewidując wszystko Zbawiciel mówił, że zwycięstwo będzie należeć do Niego. „Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33). „Jam jest zmartwychwstanie i żywot” (J 11,25). Wraz z Jego zmartwychwstaniem mamy już wszystko - idźmy więc w tym wskazanym kierunku, w kierunku życia wiecznego! Tego życia, które się już nie skończy. Gdy wracamy w myślach do kwestii otwartego grobu, serca nasze mogą bić żywym rytmem na myśl o zmartwychwstaniu, bo On wstał z martwych i żyje i będzie żył zawsze.
 
U progu Nowego Roku stajemy z nadzieją i wiarą, chociaż nie jesteśmy wolni od wielu niepokojów i obaw. W życiu doczesnym znosimy bowiem ból, samotność, choroby, śmierć. Jednak Pan Jezus dobitnie, wyraźnie, niedwuznacznie oświadczył, że po życiu doczesnym nastąpi życie wieczne, mówiąc „Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość żywota” (J 8,12) Natomiast posłaniec Boga, odziany w światło, zwraca się do kobiet, które szukają ciała Jezusa: „Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu” (Mk 16, 6).
 
Jezus nie jest kimś, kto należy do przeszłości. On żyje i jako żyjący idzie przed nami; wzywa nas, abyśmy podążali za Nim i w ten sposób znaleźli drogę do życia wiecznego. Radujmy się wraz z aniołami, zastępami niebiańskimi i całą ziemią, ponieważ zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które obejmuje niebo i ziemię oraz łączy je ze sobą.
 
Życzę Wszystkim dobrego zdrowia, pomyślności i pokoju. Życzę także żywej nadziei i mocnej wiary w Boże obietnice. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Boga naszego nie przeminą. A one zapewniają, że kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie.
 
Błogosławionego Nowego Roku!
 
Wasz w Chrystusie, Bp Janusz Jagucki, Biskup Kościoła