english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

70 lat od wybuchu wojny w Zgierzu

W dniu 11 września 2009 roku w ramach miejskich obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na placu pokościelnym w Zgierzu odbyło się wspomnienie zgierskich ewangelików, którzy w wyniku działań wojennych rozpoczętych 1 września 1939 roku przez narodowo-socjalistyczne Niemcy zginęli na frontach, w obozach i w wyniku eksterminacji.
 
  
Wspominaliśmy m.in.: postać podporucznika, dyplomowanego lekarza dentysty Maksa Aleksandra Ernsta, który w dniu 14 września 1939 r. zginął pod Zamościem w walkach hitlerowskim okupantem w wieku 42 lat. W domu osierocił dwoje nieletnich wtedy dzieci. Jedno z nich - syn wraz z swą małżonką po 70 latach był obecny na uroczystościach wpomnieniowych.
 
Ofiarą drugiej wojny stał się ówczesny proboszcz zgierskiej parafii - ks. Aleksander Falzmann, który w dniu 3 września 1939 r. był świadkiem zniszczenia kościoła przez bombardowanie oraz częściowego uszkodzenia domu, w którym był sierociniec. W pierwszych dniach okupacji został aresztowany jako zakładnik, następnie zwolniony i ponownie aresztowany 28.09.1939r.. Zginął w dniu 4.05.1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau za wierność Ewangelii i Polsce, w wieku 55 lat. Ks. prof. Waldemar Gastpary po wojnie w dokumentach dotyczących księży ewangelickich aresztowanych w 1939 r. znalazł taką o nim notatkę: „Nie może być pod żadnym warunkiem zwolniony”.
 
W dniu 28.06.1942 r. w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu zginął też przedwojenny oficer Wojska Polskiego Karol Swatek. Upamiętnia to tablica na grobie rodziny.
 
Wspomnieliśmy także Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks.dr Juliusza Bursche, zamęczonego w więzieniu policyjnym w Berlinie 20 lutego 1942 r. Ze Zgierzem związany był przez ojca, ks. superintendenta Ernesta Wilhelma Bursche, proboszcza parafii w Zgierzu w latach 1866 -1904.
 
 
Parafia zgierska upamiętniła smutną 70. rocznicę zburzenia kościoła ewangelickiego w Zgierzu, tablicą informacyjną, będącą protestem przeciwko wszelkim aktom wojennym, które burzą i rujnują życie ludzi. Tablicę zaprojektował i wykonał artysta plastyk Paweł Nawrot.
Na tablicy znalazły się zdjęcia kościoła z czasu przed bombardowaniem i po bombardowaniu, zdjęcie ks. A. Falzmanna, plakat antywojenny oraz taki m.in. napis:
  

„Na tym miejscu w latach 1824-1826 został zbudowany kościół ewangelicko-augsburski, który przez 113 lat był miejscem uwielbiania Boga, słuchania Słowa Bożego i wzrastania w wierze przez zgierskich ewangelików. W dniu 3 września 1939r. podczas nalotu samolotów niemieckich na Zgierz, kościół został zbombardowany.”

 
Proboszcz Parafii ks. Marcin Undas zakończył wspomnienie odczytaniem kilkunastu wierszy z Psalmu 130 i 51 oraz modlitwą dziękczynną za świadectwo wiary i prawdy naszych współbraci i sióstr. Prosił o łaskę przebaczenia wobec winowajców - jak o to prosimy w Modlitwie Pańskiej - i o wsparcie duchem ochoczym współcześnie żyjących, do budowania społeczeństwa europejskiego, które znajdzie Boże upodobanie w doczesności i wieczności. Modlitwa Pańska zakończyła tą część miejskich uroczystości, na które przybyli przedstawiciele Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego, przedstawiciele instytucji miejskich, szkół i parafianie.
 

xmu