english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Centralne nabożeństwo ekumeniczne na Śląsku

18 stycznia 2009 r. odbyło się w Kościele Jezusowym w Cieszynie centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan na Śląsku. Nabożeństwu transmitowanemu przez Polskie Radio "Katowice" przewodniczył ks. bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego. 
 

 
Uczestników nabożeństwa przywitał proboszcz parafii, ks. radca Janusz Sikora, a podczas liturgii śpiewał miejscowy chór pod dyr. diakon Joanny Sikory oraz rzymskokatolicki chór „Lutnia” pod dyr. Jadwigi Matuszewskiej. Teksty biblijne odczytali duchowni z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Polskokatolickiego i Rzymskokatolickiego.
 
Podczas kazania bp Rakoczy podziękował za zaproszenie do wygłoszenia kazania w szczególnym roku jubileuszowym parafii cieszyńskiej wspominającej 300-lecie ponownego erygowania parafii oraz założenia na tym miejscu Kościoła Jezusowego oraz centrum parafialnego. Hierarcha podziękował także b. przewodniczącemu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Janowi Grossowi za wieloletnie (27 lat) posługiwanie ekumeniczne na Śląskiej Ziemi. - Jedność chrześcijańska jest możliwa tylko w rękach Bożych. Gdy wszyscy znajdziemy się już w rękach Bożych i przez te ręce będziemy kierowani, wtedy staniemy się jedno. Tej jedności widzialnej, fizycznej jeszcze dziś nie widzimy, ale widzimy wśród nas już jedność duchową, która przejawia się we wzajemnej pomocy na różnych miejscach naszego życia i wspólnej egzystencji na tej ziemi – powiedział w kazaniu bp Rakoczy.
 


Podczas nabożeństwa wspomniano także ekumenistów, którzy odeszli do wieczności: zmarłego w październiku 2008 r. ś.p. ks. biskupa Adama Śmigielskiego z Sosnowca, ks. Arkadiusza Misia z Drogomyśla, ks. superintendenta Adama Hercunia z Katowic, panów Wilhelma Łękawskiego z Żor i inż. Jana Nowaka z Katowic. Wspólną Modlitwą Pańską i błogosławieństwem przedstawicieli Kościołów udzielonym przez biskupów Pawła Anweilera Tadeusza Rakoczego, oraz pieśnią: „Boże coś Polskę” zakończono nabożeństwo.
 
ks. Jan Gross
zdjęcia: Galeria internetowa parafii w Cieszynie