english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dni Reformacji we Wrocławiu

Konferencją zatytułowaną „Chrześcijanin wobec cierpienia” rozpoczęły się organizowane po raz pierwszy we Wrocławiu Dni Reformacji. W programie, oprócz konferencji, zaplanowano także nabożeństwo ekumeniczne z okazji Święta Reformacji – 31 października oraz projekcję filmu Głos Wolności (Amazing Grace). Przez cały czas trwania Dni Reformacji, od 30 października do 1 listopada br., zbierane były ofiary na rzecz dzieci będących pod opieką wrocławskiego hospicjum.
   
 
Organizatorami trwającego trzy dni wydarzenia byli: Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Kościół Chrześcijan Baptystów - I Zbór we Wrocławiu i Zbór Antiochia Kościoła Zielonoświątkowego. Dni Reformacji stanowiły kontynuację tegorocznego Festiwalu Kultury Protestanckiej, który odbył się w maju br. Inne jednak miało być przesłanie.
 
 
Podczas gdy majowy festiwal koncentrował się na aspekcie kulturalnym, Dni Reformacji miały koncertować się na wymiarze charytatywnym. Intencją organizatorów było przypomnienie Wrocławianom, że impulsem dla szesnastowiecznej Reformacji, była potrzeba powrotu do źródeł wiary chrześcijańskiej, która – poza teologią – przejawiać się miała w postawie autentycznej troski o drugiego człowieka. Dlatego też mottem tegorocznych Dni Reformacji było zaangażowanie społeczne protestantów, a wszystkim wydarzeniom towarzyszyła kwesta na rzecz wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.
  
 
Dni Reformacji, kontynuujące ideę wrocławskiego Festiwalu Kultury Protestanckiej, miały na celu integrację wrocławskiego środowiska protestanckiego. Były też ważną próbą pokazania lokalnej społeczności działań protestantów na wielu różnych płaszczyznach. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że w kolejnych latach uda się rozwijać zapoczątkowany schemat: wiosna – prezentacja kultury protestanckiej, jesień – działania charytatywne.
  
Więcej na www.naszaparafia.pl