english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dom Dobrej Nadziei w Piszu

W dniu 28 września 2009 r. w piskim hotelu „Joseph Conrad” położonym malowniczo w pobliżu jeziora Roś odbyła się długo oczekiwana, zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu konferencja inaugurująca projekt pt. „Dom Dobrej Nadziei – inicjatywa przeciwko wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 

Zapewne wszystkich zgromadzonych gości zaskoczyło oryginalne otwarcie konferencji, a mianowicie rozpoczęcie jej nie od powitań, lecz od projekcji filmu pt. „Ich Dom”. Film ten zrealizowany został przez redakcję ekumeniczną w marcu 2009 r. i przedstawia m.in. sceny z uroczystego otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy PEA w Piszu (odbyło się 07.03.2009 r.) oraz sceny z życia ŚDS.

 
Po projekcji nastąpiło powitanie zgromadzonych gości przez dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Monikę Cwalińską oraz ks. Marcina Pysza. Następnie Monika Cwalińska zapoznała wszystkich zaiteresowanych ze szczegółami projektu. Czas realizacji projektu „Dom Dobrej Nadziei – inicjatywa przeciwko wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie” to okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2010 r. czyli 18 miesięcy. Wartość projektu wynosi: 885.270,96 zł. Udział w projekcie bierze 30 osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie, a przy jego realizacji zaś zatrudnionych jest 13 osób. Beneficjentem środków EFS jest Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu.
  
 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników, która polega na wdrażaniu ich do aktywnego funkcjonowania w lokalnej społeczności. Zaś najważniejsze działania podejmowane w ramach projektu to: integracja i aktywizacja podopiecznych poprzez kulturę żywą, trening samodzielności,doskonalenie różnych umiejętności w salach terapeutycznych (sala kulinarna, muzykoterapii, arteterapii, fizjoterapii, komputerowa oraz powstająca właśnie sala naświetlań antydepresyjnych), dbałość podopiecznych o dobrą kondycję fizyczną , a także promocja projektu.
 

Po omówieniu projektu pracownik socjalny pani Urszula Piekarska i terapeutka Ewelina Pyśk opowiedziały o życiu Środowiskowego Domu Samopomocy PEA w Piszu, o historii jego powstania,dotychczasowych osiagnięciach podopiecznych, a słowa swe ilustrowały fotografiami powstałymi w okresie od 01.12.2008 r. do września 2009 r. Ponadto fizjoterapeuta Tomasz Kiliś przedstawił wszystkim zgromadzonym prezentację multimedialną dotyczącą szeroko pojętej rehabilitacji w ŚDS PEA w Piszu, a Urszula Piekarska omówiła zasady naboru do udziału w projekcieoraz specyfikę pracy socjalnej w tej placówce.

 
 
W konferencji udział wzięli podpieczni ŚDS w Pisz, ich rodziny oraz wielu znakomitych gości reprezentujący instytucje rządowe oraz pozarządowe, na czele z burmistrzami miasta Pisz. W imieniu Biskupa Diecezji Mazurskiej, ks. bpa Rudolfa Bażanowskiego pozdrowienia przekazał Dyrektor Diakoni Mazurskiej ks. Roland Zagóra.
 
Konferencja zakończyła się dyskusją, podczas której padły też słowa uznania dla działalności prowadzonej przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Piszu, co niewątpliwie motywuje wszystkich nas pracujących przy realizacji projektu do dalszej pracy w duchu umiłowania Boga i bliźniego.
 

Urszula Piekarska – pracownik socjalny ŚDS Parafii EA w Piszu