english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dzień Modlitwy w Szczecinie

„Yumi planti manmeri tasol long Kraist yumi stap wanpela bodi tasol” oznacza „W Chrystusie jest nas wiele członków, ale jedno ciało”. Tymi słowami rozpoczynała się tegoroczna liturgia Światowego Dnia Modlitwy przygotowana przez kobiety z Papui-Nowej Gwinei. Ekumeniczna modlitwa zgromadziła w Szczecinie wiele osób.
 

 
Nabożeństwo odbyło się w wirydarzu Kościoła Świętej Trójcy. Główna organizatorką i prowadzącą była Izabela Sikora, a w liturgii czynnie brało udział osiem kobiet z Kościoła katolickiego, zielonoświątkowego i ewangelickiego. Zebrani mogli na początek zapoznać się z charakterystyką obyczajów, kultury, religii oraz krajobrazami odległej Papui-Nowej Gwinei. Charakter państwa był zobrazowany prezentacją komputerową z licznymi zdjęciami malowniczych widoków Góry Wilhelma, wybrzeża Morza Bismarka, polskich misji chrześcijańskich oraz fotografiami mieszkańców wyspy. Usłyszeliśmy również tradycyjną i religijną muzykę nowogwinejską.
 
 
Prowadząca nabożeństwo oparła kazanie o tekst z Dziejów Apostolskich, opisujący życia prazboru w Jerozolimie. Podkreśliła, że tak jak krwioobieg w ciele człowieka nie jest widoczny, a jednak odpowiedzialny jest za dostarczenia krwi, a więc życia do poszczególnych członków ciała, tak we wspólnotach chrześcijańskich miłość jest tym, co niesie duchowe życie. Aby wiara była czynna w miłości kolekta zebrana w czasie nabożeństwa przeznaczona zostanie na jedno ze szczecińskich hospicjów.
 

 
Cieszy nas liczny udział wiernych różnych Kościołów. Najważniejsze jest to, że nie jest to tylko jednorazowe wydarzenie, ale nasza parafia prowadzi ożywione całoroczne kontakty z różnymi Kościołami protestanckimi oraz z katolickim klubem dla marynarzy „Stella Maris”.