english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumenia a współczesne wyzwania moralne

W dniu 29 kwietnia 2009 roku, w gmachu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja ekumeniczna poświęcona zagadnieniom dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie etycznej. Wielu obserwatorów i teoretyków ekumenii stwierdza, że punkt ciężkości debaty ekumenicznej powoli przenosi się z płaszczyzny dogmatycznej w kierunku dyskusji na temat problematyki moralnej, a w sposób szczególny bioetycznej. W polskiej rzeczywistości nie podjęto jeszcze znaczących działań w tym kierunku. Inicjatywy środowiska naukowego i kościelnego związanego z Papieską Akademią Teologiczną miała tym samym charakter pionierski.
 

 
Rektor PAT ks. prof. Jan Maciej Dyduch wraz z Rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie o. prof. Zdzisławem Kijasem zaprosili do ekumenicznej debaty przedstawicieli trzech tradycji chrześcijańskim. Polską teologię ewangelicką reprezentowali ks. prof. ChAT Marcin Hintz oraz prof. Karol Karski. Myśl moralną Kościoła Prawosławnego przedstawił abp Jakub Kostiuczuk, a rozumienie zagadnień moralnych ze strony katolickiej ukazali bp pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej prof. Józef Wróbel oraz prorektor KUL ks. prof. Sławomir Nowosad. Sesje przedpołudniową i popołudniową uzupełnił panel dyskusyjny, w którym prelegenci i uczestnicy konferencji debatowali nad możliwościami wspólnego występowania chrześcijan w Polsce na forum ogólnospołecznej debaty etycznej.
 

 
W swoim wystąpieniu bp prof. Wróbel, który przez wiele lat był ordynariuszem diecezji katolickiej w Finlandii wskazał na pozytywne doświadczenia, które były jego udziałem w kraju o zdecydowanej większości ewangelików. Ks. M. Hintz wskazał, że Kościoły chrześcijańskie w Polsce powinny popierać działania mające na celu ratyfikacje Konwencji Bioetycznej Rady Europy z roku 1997 oraz dążyć do powołania do życia Narodowej Rady Etyki. Takie gremia istnieją w większości krajów Unii Europejskiej, w takiej Radzie nie może zabraknąć głosu etycznego prawosławia i tradycji ewangelickiej.
 

  
Pokłosiem konferencji jest książka, w której zamieszczono treść wykładów oraz co istotne, wybór najważniejszych międzynarodowych dokumentów z zakresu dialogu ekumenicznego na polu etyki.