english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumenia na Jasnej Górze

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie jest dla większości Polaków miejscem szczególnym. Co roku do tego sanktuarium przybywa ponad 4 miliony pielgrzymów i turystów z całego świata.
 
 
Mało osób jednak wie, że w ostatnich latach jasnogórski klasztor szeroko otworzył się na ekumenię. Podczas kilkunastu ostatnich Tygodni Modlitwy o Jedność Chrześcijan duchowni wyznań niekatolickich, w tym ewangeliccy, mieli swoje audycje na falach Radia „Jasna Góra”, jak też byli zapraszani do wygłoszenia kazań oraz cykli rozważań w Kaplicy Matki Bożej, nie tylko w okresie Tygodnia Modlitwy.
 
Tegoroczne spotkanie ekumeniczne miało jednak szczególny wymiar. Po raz pierwszy w historii, na zaproszenie przeora klasztoru, ojca Romana Majewskiego w dniu 23 stycznia 2009 r. ewangelicki duchowny ks. prof. dr hab. Marcin Hintz – proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie, brał udział w wieczornym skupieniu wszystkich ojców i braci paulinów i wygłosił w kaplicy za klauzurą kazanie w oparciu o tekst tegorocznego motta Tygodnia Modlitwy: Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37,17), jak też odwołał się w zwiastowaniu do codziennych czytań liturgicznych jasnogórskiej wspólnoty.
 

 
W zwiastowaniu Słowa Bożego ks. Hintz zwrócił uwagę na przemiany we wzajemnym podejściu chrześcijan do siebie, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich stu lat. Wskazał na znaczenie Tygodni Modlitwy o Jedność Chrześcijan dla ekumenicznego otwarcia inaczej wierzących, lecz wierzących w Tego Samego. Kaznodzieja mówił o ciągłej potrzebie przełamywania stereotypów, które wciąż występują po obu stronach ekumenicznego dialogu. "My ewangelicy wciąż musimy się uczyć od braci katolików pokory, szacunku dla tradycji i urzędu kościelnego, rozpoznania, że prawdziwa pobożność maryjna osadzona jest w chrystologii. Wyznawcy rzymskiego katolicyzmu mogą nauczyć się od ewangelików biblijnej pobożności – oto fragmenty kazania ks. Hintza.
 
Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy modlitewnego skupienia wzięli udział w uroczystej kolacji w jasnogórskim refektarzu. Refektarz jasnogórski, niedostępny dla zwiedzających posiada przepiękne freski, których autorem jest malarz Karol Dankwart, zostały one wykonane przed 1670 r., z okazji mającej się tutaj odbyć uczty weselnej króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego i jego żony Eleonory z Habsburgów. Podczas kolacji przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski podkreślił, że takie spotkania ekumeniczne powinny odbywać się częściej niż tylko raz w roku.
 
 
W Częstochowie w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan miały też miejsce inne wydarzenia. Ks. prof. Hintz spotkał się z ze wszystkimi klerykami Wyższego Seminarium Duchownego, w redakcji tygodnika „Niedziela” miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo, a Tydzień Modlitwy zakończono tradycyjnie mszą o jedność chrześcijan pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego ks. abp. dr. Stanisława Nowaka.